PCIS Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej
2 listopada 2020
PCIS Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej

Już po raz czwarty Powiatowe Centrum Integracji Społecznej wyróżniono tytułem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, przyznawanym najlepiej funkcjonującym podmiotom ekonomii społecznej.

Tym razem PCIS został doceniony w kategorii reintegracja za ciekawe projekty realizowane przez podmioty zajmujące się reintegracją zawodową i społeczną, a konkretnie za pomysły na aktywizację zawodową oraz pracę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej ma za zadanie budować wizerunek i pozycję wyróżnionych podmiotów ekonomii społecznej oraz wypracowywać ich wartość w lokalnej społeczności. Przyznane wyróżnienie jest  formą uhonorowania tych podmiotów ekonomii społecznej, które znakomicie radzą sobie na rynku, oferując usługi lub produkty dobrej jakości, a dodatkowo funkcjonują w społeczności lokalnej inaczej niż pozostałe firmy, z większym zrozumieniem dla ludzkich problemów i elastycznością. - Wyróżnienie Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej ma dla nas szczególne znaczenie. Jest potwierdzeniem, że nasze zaangażowanie w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu dają konkretne efekty. A podejmowane przez nas działania, jak Ryneczek Pracy czy konkurs Odpowiedzialni Społecznie, które są nowatorskimi inicjatywami społecznymi, stanowią wzór do naśladowania dla innych jednostek tego typu. Każdego dnia pracujemy na to, aby oferta reintegracji społecznej i zawodowej, z której korzystają uczestnicy PCIS była zindywidualizowana, kompleksowa, o wysokim standardzie. Wyróżnienie odbieramy jako potwierdzenie, że wychodzi nam to dobrze. Teraz działalność jednostek reintegracyjnych jest szczególnie istotna, ponieważ podejmowane przez nas w poczuciu odpowiedzialności i solidarności działania mają również na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii – mówi dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej Dorota Wróbel Górecka.

Z pomocy PCIS mogą skorzystać osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem oraz osoby niepełnosprawne. Pomoc PCIS jest również dla tych, którzy stracili pracę na krótko przed osiągnięciem wieku emerytalnego i dla tych, którzy nie mogą wrócić na rynek pracy po wieloletnim wychowywaniu dzieci. Przez te wszystkie lata PCIS rozwijał swoją działalność na różnych polach. Oprócz dotacji z budżetu Powiatu Legionowskiego placówka wypracowuje własne zyski, które przeznacza na rozwój. Poza działalnością remontowo-budowlaną i gospodarczo-porządkową na najszerszą skalę działa warsztat gastronomiczny.