Pięciolatka Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
16 września 2019
Pięciolatka Powiatowego Centrum Integracji Społecznej

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie (CIS) w tym roku obchodzi 5-lecie swojej działalności, która polega na pomocy mieszkańcom powiatu legionowskiego, poprzez zatrudnienie i terapię, odnaleźć się na rynku pracy i wyjść z systemu opieki społecznej. CIS to jeden z nielicznych przedstawicieli ekonomii społecznej na naszym terenie.

CIS został utworzony jako samorządowy zakład budżetowy, aby wspierać mieszkańców powiatu legionowskiego, którzy ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Z pomocy CIS mogą skorzystać osoby: długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem oraz osoby niepełnosprawne. Pomoc CIS jest również dla tych, którzy stracili pracę na krótko przed osiągnięciem wieku emerytalnego i dla tych, którzy nie mogą wrócić na rynek pracy po wieloletnim wychowywaniu dzieci. Przez te wszystkie lata CIS rozwijał swoją działalność na różnych polach. Oprócz dotacji z budżetu Powiatu Legionowskiego placówka wypracowuje własne zyski, które przeznacza na rozwój. Poza działalnością remontowo-budowlaną i gospodarczo-porządkową najlepiej rozwijającą się gałęzią jest gastronomia.