PIK edukuje regionalnie
17 września 2019
PIK edukuje regionalnie

Akademia Edukacji Regionalnej, nowa inicjatywa Powiatowej Instytucji Kultury, rozpoczęła  działalność. Spotkanie inauguracyjne, podczas którego przedstawiono założenia tego przedsięwzięcia, odbyło się 16 września w siedzibie Muzeum Historycznego w Legionowie.

Główne cele Akademii Edukacji Regionalnej to rozwijanie wiedzy o historii, kulturze i geografii regionu, a także kształtowanie tożsamości regionalnej i odpowiedzialności za sprawy związane z najbliższym otoczeniem oraz postaw tolerancji, otwartości w stosunku do innych wspólnot regionalnych, etnicznych i kulturalnych. - Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie bardzo zależy na szerzeniu wiedzy o dziedzictwie kulturowym, historii lokalnej oraz o warunkach środowiska przyrodniczego i społecznego. Dlatego chcielibyśmy zaktywizować społeczności szkolne i nie tylko do wzbogacenia procesu dydaktyczno-wychowawczego w tym zakresie. Poprzez działania edukacyjno-wychowawcze możliwe jest kształtowanie i rozwój tożsamości lokalnej oraz poczucia wspólnoty. W pierwszej kolejności planujemy zorganizowanie na terenie każdej gminy powiatu spotkań dotyczących samej gminy, jak również całego powiatu. Chcemy zaproponować odczyty, wystąpienia regionalistów oraz wizyty studyjne w miejscach historycznych. Nauczycieli chcemy zachęcić do działań związanych z edukacją regionalną poprzez lekcje pokazowe – wyjaśnia dyrektor PIK Ewa Listkowska.

Inauguracyjny wykłady poprowadzili Arkadiusz Walczak – dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Rafał Degiel – pracownik Muzeum Historycznego w Legionowie, który przedstawił historię działań militarnych, prowadzonych podczas Powstania Warszawskiego na terenie powiatu legionowskiego.

Partnerami Akademii są Muzeum Historyczne w Legionowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Legionowa. Całoroczna działalność akademii zostanie podsumowana przed wakacjami przeglądem małych form scenicznych, podczas którego uczniowie zaprezentują scenki teatralne, związane z historią, kulturą lub znanymi postaciami z ich regionu.