Podziękowanie za życzenia wielkanocne
8 kwietnia 2021
Podziękowanie za życzenia wielkanocne

Starosta Legionowski dziękuje za życzenia świąteczne, które nadesłali:

- Jens Marco Scherf, Landrat Miltenberg
- Sławomir Maciej Mazur – Wójt Gminy Nieporęt
- Bogusława Tomasik – Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt
- Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowo
- Ryszard Brański – Przewodniczący Rady Miasta Legionowo
- Zenon Durka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie
- Elżbieta Szczepańska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie
- Edward Trojanowski – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński wraz z pracownikami Biura
- Agnieszka Bąk – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Legionowie wraz z pracownikami Biura
- Wojciech Piątkowski – Prezes Zarządu TBS Wieliszew
- Jan Grabiec – poseł na Sejm RP
- Andrzej Piętka i Piotr Radzikowski – Dom Handlowy MAXIM    
- Dariusz Kucharski – Burmistrz Dzierżoniowa
- Andrzej Darkiewicz– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dzierżoniowie
- Andrzej Gorczyński – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- st. bryg. Radosław Parapura – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
- Irena Bogucka – Prezes KZB Legionowo Sp. z o.o. wraz z pracownikami
- Anna Kaczmarek – Dyrektor DPS „Kombatant” wraz z mieszkańcami i pracownikami Domu
- Magdalena Krokwińska – Kierownik Biura Powiatowego w Pułtusku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Roman Biskupski – Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów, prezes Stowarzyszenia Potrzebującym „Nadzieja”, dyrektor LUTW
- Mariusz Borkowski – Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 3 w Legionowie
- Zbigniew Deptuła - Starosta Makowski
- Dariusz Wierzbicki – Wicestarosta Makowski
- Teresa Jolanta Włoczkowska – Przewodniczący Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
- Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
- Dariusz Olszewski – poseł na Sejm RP
- Anna Lewandowska - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie
- Grono Pedagogiczne i Pracownicy II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie
- Agnieszka Kobylińska - Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego im. Legionów  Polskich 1914–1918 w Legionowie
- Jan Zalewski – Starosta Pułtuski
- Beata Jóźwik – Wicestarosta Pułtuski
- Tadeusz Nalewajek – Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku
- Elżbieta Pazio – Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Legionowie
- Adam Lubiak – Starosta Wołomiński
- Piotr Borczyński – Wicestarosta Wołomiński
- Adam Pietrzak – Przewodniczący Rady Powiatu w Wołominie
- Radosław Rybicki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
- Jan Żychliński – Starosta Warszawski Zachodni
- Grzegorz Gruczek – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo–Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.
- Artur Delegacz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica
- Jacek Kacperski – Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego
- Ewa Jabłońska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie
- Ppłk Andrzej kamiński – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa Śródmieście
- Anna Brzezińska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
- Krzysztof Jaworski – Prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego
- Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie
- Wojciech Popiela – Prezes Oddziału Regionalnego PCK w Legionowie
- ppłk Grzegorz Gotowicz – Komendant 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu
- płk Robert Kacperczuk – Komendant Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu
- Magdalena Jagnyziak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
- Piotr Kosiak – firma Boanerges Usługi Edukacyjne, Marki
- Andrzej Płonka – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
- Justyna Jabłonka i Janusz Wyrzykowski – Kancelaria Wyrzykowscy
- Załoga firmy Sintac – Polska Sp z o.o.
- Wspólnota Szkolna Zespołu Szkół Salezjańskich w Legionowie
- Stanisław Gołąbek – Prezes Zarządu Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów”
- Wojciech Jeute – Wiceprezes Koła nr 1 Światowego Związku Żołnierzy AK w Legionowie
- mł. insp. Anna Jędrzejewska–Szpak – Komendant Powiatowy Policji w Legionowie
- kom. Krzysztof Pijanowski – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie
- nadkom. Rafał Tomczewski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie
- Cezariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Legionowie
- płk Mieczysław Gurgielewicz – Dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
- Ryszard Brzozowski – Prezes Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.
- nadinsp. Paweł Dzierżak – Komendant Stołeczny Policji
- Maciej Wierzchoń – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z pracownikami
- Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski
- Paweł Calak – Wicestarosta Nowodworski
- Zdzisław Szmytkowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
- Włodzimierz Górlicki - Starosta Szydłowiecki
- Anita Gołosz - Wicestarosta Szydłowiecki
- Roman Woźniak - Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu
- Ewa Listkowska – Dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
- Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Serock
- Mariusz Rosiński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
- Piotr Zagajewski – Dyrektor Pedagogiczny Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
- płk Robert Pazur – Komendant Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia DG RSZ
- Jolanta Wojdalska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej wraz z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz uczniami
- Jarosław Chodorski – Wójt Gminy Jabłonna
- Wojciech Nowosiński – Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna
- Marek Michalik – Prezes Zarządu, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
- Agnieszka Sygitowicz - Wiceprezes Zarządu, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
- Paweł Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew
- Marcin Fabisiak – Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew
- Joanna Sobczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym wraz z pracownikami
- Izabela Madej - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym wraz z pracownikami
- Ks. Marek Kozłowski - Zespół Caritas Parafii NMP w Józefowie k. Legionowa
- Ireneusz Ważny – Prokurator Rejonowy w Legionowie wraz z pracownikami
- Zbigniew Terek – Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie
- płk w st. spocz. Józef Borecki – Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
- Maria Beata Leszczyńska – Dyrektor PZSP im. Wł. Wolskiego w Serocku wraz ze społecznością szkolną
- Dyrekcja oraz Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
- Andrzej Gryglas – Kierownik Szkoły Nauki Jazdy
- Grzegorz Kaca – Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
- Izabela Ziątek – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
- Anna Majchrzak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
- Jan Mackiewicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
- Krzysztof Szczegielniak – Starosta Otwocki
- Grażyna Kilbach – Przewodnicząca Rady Powiatu w Otwocku
- Dyrekcja oraz Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Milenium w Legionowie
- Ryszard Nowak – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej
- Bartosz Bezbiuk – Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej
- Stanisław Więch – Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej
- Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr „Absolwent”
- Dariusz Marek Szczygielski – Dyrektor WORD w Warszawie
- Tomasz Maluszewski - Wicedyrektor WORD w Warszawie
- Krzysztof Bieńkowski – Starosta Przasnyski wraz z Zarządem Powiatu
- Paweł Szczpkowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Przasnyszu wraz z Radnymi Powiatowymi
- Zespół Global Information Security Sp. z o.o.
- Krzysztof Wolicki – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego wraz z Zarządem
- Adam Suszcz – Kierownik Biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego
- Redakcja DF MEMENTO
- Agnieszka Jakubowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie
- Renata Mulik – Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku wraz z Pracownikami
- Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie LO im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym
- Zespół czas-seniora.pl
- Dariusz Olszewski – poseł na Sejm RP
- Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie
- Zespół Trainer Siłownie Zewnętrzne
- Robert Gałązkowski - Dyrektor Lotniczego Pogotowania Ratunkowego
- Sebastian Kondracki – Kierownik Regionu Gazuno Langowski Sp.J.
- Zespół Avenhansen
- Recevent Sp z o.o.
- Zespół Posiedzenia.pl
- Dyrektorzy Instytutu Nauk Leśnych wraz z Dziekanami Wydziału Leśnego SGGW
- Zbigniew Sikora – szef Ośrodka „Auto-Transbud”
- Rada i Zarząd Polskiej Izby Ekologii
- Zarząd MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
- Dariusz Grajda – członek Zarządu „Koleje Mazowieckie – KM” Sp z o.o.
- Grażyna Rzewuska – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Sówki” wraz z całą społecznością Przedszkola
- Biuro Programu „Niepodległa”
- Elżbieta Dąbrowska – Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie
- Ludwik Rakowski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
- Zespół Centrum Doskonalenia Stimulus
- ACC Training & Consulting Group
- Społeczność Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie
- Marek Różycki – Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego
- Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
- gen. bryg. Karol Molenda – Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
- Pracownicy i Uczestnicy Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
- Mariola Rabczon-Mazowiecka - Mazowiecki Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy
- Bogdan Kozyra – Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy
- Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym
- Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej
- Marcin Sikorski – Kierownik Projektu Gazociąg Rembelszczyzna – Mory, Gaz System S.A.
- Rada i Zarząd Fundacji „Promień Słońca”
- Piotr Kulik – Dyrektor Rejonu Legionowo, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
- Sławomir Piotrowski – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie
- Gabriel Tobor – Burmistrz Miasta Radzionków
 - KFD Sp. z o.o.
- Artur Pozorek -  Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
- CDK Progressio Sp. z o.o.
- Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych
- Dyrekcja i Pracownicy Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii w Serocku
- Zespół Langas Group
- Zbigniew Bedyński - Prezes Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
-ppłk Tomasz Sobecki - Dowódca Batalionu Dowodzenia  WL
- Krzysztof Bieńkowski - Starosta Przasnyski wraz z Zarządem
- Paweł Szczepański - Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego wraz z Radnymi Powiatowymi
- Zarząd i Pracownicy Sport Plus
- Harbuz & Butruk Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych
- Manufaktura Flag pl
- Wiesław Szumksta -  Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Legnicy
- Dominika Chorosińska - posłanka na Sejm RP