Podziękowanie za życzenia
4 stycznia 2022
Podziękowanie za życzenia

Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki serdecznie dziękuje za życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, które nadesłali:

 •  Sławomir Maciej Mazur, Wójt Gminy Nieporęt
 • Bogusława Tomasik, Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt
 • Artur Delegacz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica
 • Jan Zalewski, Starosta Pułtuski
 • Beata Jóźwiak, Wicestarosta Pułtuski
 • Tadeusz Nalewajk, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku
 • Jan Grabiec, Poseł na Sejm RP
 • Ewa Jabłońska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie
 • Jarosław Chodorski, Wójt Gminy Jabłonna
 • Wojciech Nowosiński, Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna
 • Artur Borkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock
 • Mariusz Rosiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
 • Grzegorz Gruczek, Prezes zarządu PWK „Legionowo”
 • Piotr Radzikowski i Andrzej Piętka, DH Maxim w Legionowie
 • st. bryg. mgr inż. Radosław Parapura, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
 • ppłk Agnieszka Krystman, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Śródmieście
 • Mirosław Piertusiński, Dyrektor Hali Sprzedaży Selgros Cash&
 • Elżbieta Pazio, Przewodnicząca Oddziału Powiatowego ZNP w Legionowie
 • Anna Lewandowska, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie
 • Zarząd oraz pracownicy SoftHard S.A.
 • Grzegorz Kuca, Burmistrz Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
 • Izabela Ziątek, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
 • Anna Majchrzak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
 • Jan Mackiewicz, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
 • Agnieszka Strzeszewska, Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny
 • Fundacja „Promień Słońca”, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy PZSiPS w Legionowie
 • Dariusz Olszewski, Poseł na Sejm RP
 • płk Mieczysław Gurgielewicz, Dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • Kancelaria Wyrzykowscy
 • mgr Mariola Kuczyńska, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, Uczestnicy i Kadra WTZ w Legionowie
 • inż. Zbigniew Deptuła, Starosta Makowski
 • mgr Dariusz Wierzbicki, Wicestarosta Makowski
 • mgr Teresa Włoczkowska, Przewodniczący Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
 • Jacek Kacperski, Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego
 • płk Janusz Nowakowicz, Komendant 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 • Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu Legionowskiego WOPR
 • Tomasz Sieradz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
 • Kazimierz Kurnicki, Prezes Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie
 • Piotr Patalong, Prezes AIR-POL oraz Zarząd i Pracownicy
 • Dyrektor Wioletta Tracz, Rada Pedagogiczna oraz Społeczność Uczniowska Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie
 • Dorota Kuchta, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie
 • Anna Kaczmarek, Dyrektor DPS „Kombatant” w Legionowie wraz z Pracownikami i Mieszkańcami Domu
 • Podopieczni Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowo wraz z opiekunami
 • Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
 • Roman Biskupski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”
 • Dariusz Kucharski, Burmistrz Dzierżoniowa
 • Andrzej Darakiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 • Janusz Rentflejsz, Prezes Creator-Comm
 • Elżbieta Szymanik Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie
 • Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta Legionowo
 • Ryszard Brański, Przewodniczący Rady Miasta Legionowo
 • płk w st. spocz. Józef Borecki, Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP
 • Kierownictwo, terapeuci i uczestnicy WTZ św. Rity
 • Wojciech Jeute, Wiceprezes Koła nr 1 ŚZŻAK w Legionowie
 • Stanisław Gołąbek, Prezes Zarządu Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów”
 • Ireneusz Ważny, Prokurator Rejonowy
 • Paweł Kownacki, Wójt Gminy Wieliszew
 • Marcin Fabisiak, Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew
 • Edward Trojanowski, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński oraz Pracownicy Biura
 • Agnieszka Kobylińska, Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Legionowie wraz z całą społecznością 
 • Krzysztof Kołaszewski, Burmistrz Węgorzewa
 • Aleksandra Kiełczewska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Węgorzewie
 • Dyrektor i Pracownicy MOK Legionowo
 • Płk dypl. Dr inż. Piotr Waniek, Dowódca 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Artur Pozorek, Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy
 • Edyta Zbieć, Burmistrz Miasta Kobyłka
 • Katarzyna Rostek, Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka
 • Dr hab. Stanisław Bułajewski, burmistrz Mrągowa
 • Henryk Nikonor Przewodniczący Rady Miejskiej
 • dr n. wet. Maciej Wierzchoń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z Pracownikami
 • Jerzy Żukowski, Starosta Wyszkowski
 • Leszek Marszał, Wicestarosta Wyszkowski
 • Bogdan Pągowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Wyszkowie
 • Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej
 • Agnieszka Jakubowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie wraz z Społecznością
 • płk Robert Pazur, Komendant Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Sił Zbrojnych
 • Sylwia Patejuk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie wraz z Pracownikami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 • Elżbieta Szczepańska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie wraz z Pracownikami
 • Edyta Waligóra, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie
 • Jan Żychliński, Starosta Warszawski Zachodni
 • Anna Piotrowska-Janus, Kierownik Klubu Seniora „AMICUS”
 • Ewa Laskus Klub Seniora „AMICUS”
 • nadkom. Krzysztof Pijanowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie
 • insp. Anna Jędrzejewska-Szpak, Komendant Powiatowy Policji w Legionowie
 • podinsp. Rafał Tomczewski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie
 • Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
 • Dyrekcja i Pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 • Jacek Nieścior, radca prawny
 • dr inż. Paweł Szymański Nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna
 • Przemysław Kopp, Copy24Serwis
 • Andrzej Gryglas, Kierownik Szkoły Nauki Jazdy w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Zespół Fundacji Ogród Edukacji z Nieporętu
 • płk Robert Kasperczuk, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
 • Edyta Rybicka, „Społem” PSS w Legionowie
 • Marek Michalik, Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • nadkom. Zbigniew Prusinowski, Komendant Komisariatu Policji w Serocku
 • podkom. Monika Wasiak, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Serocku
 • płk Leszek Paszkowski, Dowódca Ośrodka Rozpoznania Obrazowego
 • PZSP im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie
 • GRAMAR BIS, Agencja Doskonalenia Zawodowego
 • Grażyna Rzewuska, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Wesołe Sówki wraz z całą społecznością
 • Zarząd i Pracownicy TBS Wieliszew
 • Robert Gałązkowski, Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • insp. Anna Rosół, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • insp. Anna Gołąbek, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • insp. Marcin Szyndler, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • Druhny i Druhowie z OSP Skrzeszew
 • Dyrektor i Pracownicy PCPR w Legionowie
 • Irena Bogucka, Prezes KZB Legionowo Sp. z o. o.
 • mgr Maria Leszczyńska, Dyrektor PZSP im. Wł. Wolskiego w Serocku wraz z społecznością
 • Koło PCK Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu
 • Mgr inż. Cezariusz Kalinowski, Prezes Zarządu Koła Powiatowego Z.K.R.P. i B.W.P.
 • Dyrekcja i Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 • Grupa Mostostal S.A
 • Radosław Rybicki, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
 • Zarząd i pracownicy ELJAKO-AL.
 • Ewa Listkowska, Dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
 • Grzegorz Kamiński, Wicestarosta Pruszkowski
 • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Rada i Zarząd Polskiej Izby Ekologii
 • Zespół WITKO Group
 • Sławomir Piotrowski, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • Jarosław Grabowski, Dyrektor Oddziału Poświętne w Płońsku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • Zarząd i Pracownicy firmy Grand
 • Zbigniew Sikora, Szef Auto-Transbud
 • gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 • Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Legionowie
 • Stefan i Danuta Tymochowiczowie
 • Beata Pawlińska-Wiak, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Legionowie
 • Paweł Turkot, Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO JABŁONNA Sp. z o. o.
 • Zbigniew Terek, Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Krzysztof Kapusta, Starosta Nowodworski
 • Paweł Calak, Wicestarosta Nowodworski
 • Zdzisław Szmytkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego
 • Radni Powiatu Nowodworskiego
 • Adam Lubiak, Starosta Wołomiński
 • Ryszard Brzozowski, Prezes Zarządu Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.
 • Zarząd oraz Pracownicy Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.
 • dr inż. Marek Różycki, Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego
 • Wacław Miąsek, Dyrekcja i Pracownicy INVESTIM S.A. w Warszawie
 • s. Jolanta Glapka, Fundacja Pasja Życia im. s. Józefy Menendez
 • mgr inż. Jarosław Kielar, Burmistrz Miasta Kluczborka
 • mgr Marta Turska, Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie
 • Włodzimierz Górlicki, Starosta Szydłowiecki
 • Roman Woźniak, Przewodniczący Rady Powiatu
 • Monika Poszytek, Dyrektor Żłobka Miejskiego „Motylkowy Świat” wraz z Pracownikami
 • Dyrektor, pracownicy oraz cała społeczność Integracyjnego Centrum KKWR-TPD w Serocku
 • Dariusz Ejdys, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
 • mgr Jolanta Magda, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie
 • cz.p.o. mjr Jacek Stoń, Dowódca Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych
 • Monika Bagińska, Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie, Rada Pedagogiczna oraz Pracownicy Administracji i Obsługi
 • ks. Krzysztof Pawlukowski – Dyrektor Zespółu Szkół Salezjańskich w Legionowie
 • p. Agnieszka Filipowicz - wicedyrektor Zespółu Szkół Salezjańskich w Legionowie
 • ks. Adam Malak, ks. Robert Bednarski Zespół Szkół Salezjańskich w Legionowie
 • Grupa Mostostal S.A.
 • Dorota Wróbel-Górecka, Dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
 • Adam Pietrzak, Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego
 • WIŚNIEWSKI SP. Z.O.O SP.K. , Właściciele i Pracownicy
 • s. Laura Boschi, Pełnomocnik Zgromadzania Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino w Polsce
 • Andrzej Kalinowski Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu 
 • Piotr Zajączkowski, Zastępca Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu
 • Janina Zając, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie
 • Dyrekcja i Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Milenium w Legionowie
 • Niepubliczne Liceum Językowe ACADEMY OF THE FUTURE
 • Krzysztof Płochocki, Dyrektor Rejonu Energetycznego Legionowo
 • Jacek Drozdowski, p.o. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
 • Iwona Bekisz, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Legionowie
 • Przemysław Rzodkiewicz, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 • Michał Prószyński, Szef Gabinetu Politycznego MSWiA
 • Krzysztof Szczegielniak, Starosta Otwocki
 • Grażyna Kilbach, Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku
 • Sebastian Bała, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z pracownikami Wydziału Geodezji
 • Agnieszka Bąk, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Legionowie
 • Paweł Kownacki, Wójt Gminy Wieliszew
 • Marcin Fabisiak, Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew
 • Janina Szestakowska
 • ELJAKO-AL
 • Biuro Poselskie
 • Krzysztof Wolicki, Zarząd i Biuro Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego i redakcją DF MEMENTO
 • Artur Stasik, SPAWARTS wraz z Pracownikami
 • Wioleta Kępka, Niepodległa
 • Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Zespół AVENAHNSEN
 • Waldemar Laskowski, Sekretarz SORK
 • Gen. dyw. Piotr Czerwiński, Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców
 • dr Bogusław Feder, mikroPorady.pl
 • Dyrektor Miejskko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku wraz z pracownikami
 • Joanna Szczurek, Specjalista ds. szkoleń Profilaktyka KIER
 • Pokazy Kulinarne z Gwiazdami
 • Jacek Saryusz-Wolski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • ks. Kamil Chojnacki, Dyrekcja i pracownicy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • Zespół Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie
 • Zarząd ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o.
 • Langas Group
 • Ludwik Rakowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 • Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa w imieniu własnym, Zarządu i Biura SMW oraz Zespołu Zintegrowanych „Inwestycji Terytorialnych
 • „A.R.G.” oraz Pracownicy
 • Marcin Sikorski, Kierownik Projektu Gazociąg Rembelszczyzna-Mory, Dział Inwestycji i Remontów w Rembelszczyźnie
 • Zespół POSIEDZENIA.PL
 • Prezes i Dyrektor wraz z Pracownikami Sądu Rejonowego w Legionowie
 • Zespół AMK Szkolenia
 • Agencja Artystyczna Luxart
 • Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
 • Wiesław Szumksta, Dyrektor |Izby Przemysłowo-Handlowej w Legnicy
 • Zespół areoMind
 • Zespół Centrum Rozwoju Edukacji A-Z
 • Krzysztof Bieńkowski, Starosta Przasnyski wraz z Zarządem, Radą Powiatu oraz Pracownikami administracji powiatowej
 • Marek Miesztalski Skarbnik Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Maciej Lasek, Poseł na Sejm IX kadencji
 • Zespół Gazuno
 • Millennium Gazeta Budowlana
 • Stanisław Wasilewski, Prezes Stowarzyszenia Nasza Narew i lider zespołu muzycznego Esox
 • Kornelia Jeleń wraz z zespołem Golden Training
 • Sylwester Szczensnowicz, Artur Rajski PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa
 • Grażyna Strączek wraz z zespołem Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji
 • Maria Włosek Inwencja Szkolenia i doradztwo
 • Paweł Dłutek starszy radca Krajowego Biura Wyborczego
 • Przemysław Niewiadomski, Dyrektor Delegatury KBW oraz Komisarze Wyborczy w Warszawie wraz z Pracownikami