Podziękowanie za życzenia
3 stycznia 2023
Podziękowanie za życzenia

Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki serdecznie dziękuje za życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, które nadesłali:

- płk Paweł Nowotnik, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
- Grzegorz Gruczek, Prezes zarządu oraz pracownicy PWK „Legionowo”
- płk w st. spocz. Kazimierz Stefaniak, Prezes Zarządu Koła nr 68 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
- Anna Liberacka, Dyrektor i pracownicy Przedszkola Samorządowego nr 1 w Wieliszewie
- Józef Lupa, Prezes Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Mazowiecki
- Piotr Kołodziejek, Wiceprezes ds. Organizacyjnych Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Mazowiecki
- Piotr Sęczkowski, Burmistrz Poddębic
- Paweł Kownacki, Wójt Gminy Wieliszew
- Marcin Fabisiak, Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew
- Jan Grabiec, Poseł na Sejm RP
- dr inż. Marek Różycki, Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Zegrzu Południowym
- mgr Elżbieta Dąbrowska, p.o. Dyrektor oraz społeczność Przedszkola Gminnego w Jabłonnie
- Edward Trojanowski, Prezes Zarządu oraz pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
- Krzysztof Jaworski, Prezes Legionowskiego WOPR
- Zarząd oraz pracownicy SoftHard S.A.
- Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i pracownicy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz Fundacja „Promień Słońca”
- Barbara Kalinowska, Prezes Zarządu Koła Powiatowego ZKRP i BWP w Legionowie
- Zarząd i pracownicy spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o.
- Pracownicy i podopieczni Świetlicy Terapeutycznej w Legionowie
- Sławomir Maciej Mazur, Wójt Gminy Nieporęt
- Bogusława Tomasik, Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt
- Jan Żychliński, Starosta Warszawski Zachodni
- ks. Remigiusz Stacherski, Proboszcz i Parafianie Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Popowie Kościelnym
- Marek Michalik, Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
- Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
- Dyrektor oraz społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie
-cz.p.o płk mgr inż. Krzysztof Rawski, Dowódca 9 BWD DG RSZ w Białobrzegach
- Ireneusz Ważny, Prokurator Rejonowy w Legionowie
- Tomasz Sieradz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
- inż. Zbigniew Roman Deptuła, Starosta Makowski
- mgr Dariusz Wierzbicki, Wicestarosta Makowski
- Teresa Jolanta Włoczkowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Makowskiego
- Monika Poszytek, Dyrektor Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat wraz z pracownikami
- Anna Kaczmarek, Dyrektor DPS „Kombatant”, mieszkańcy i pracownicy
- Jarosław Chodorski, Wójt Gminy Jabłonna
- Wojciech Nowosiński, Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna
- ppłk Agnieszka Krystman, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa Śródmieście, żołnierze i pracownicy
- Iwona Bekisz, Dyrektor i społeczność Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edu Spektrum w Legionowie
- mgr Ewa Jabłońska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie
- Dyrekcja i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
- Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta Legionowo
- Ryszard Brański, Przewodniczący Rady Miasta Legionowo
- Artur Borkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock
- Mariusz Rosiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
- Sławomir Piotrowski, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
- Tomasz Skorupski, Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
- Adam Tarkowski, Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
- Jarosław Grabowski, Dyrektor Oddziału Poświętne w Płońsku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
- Piotr Radzikowski, Andrzej Piętka - Centrum Handlowe Maxim
- Renata Tomusiak, Prezes Zarządu MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- Dariusz Dąbrowski, Członek Zarządu MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- Lucyna Golatowska, Członek Zarządu MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- Tomasz Mencina, Członek Zarządu MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
- st. asp. wst. sp. Jacek Cendrowski, Prezes Związku Emerytów i Rencistów POŻ R.P. Koło nr 5 w Legionowie
- Jerzy Żukowski, Starosta Powiatu Wyszkowskiego
- Leszek Marszał, Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego
- Bogdan Mirosław Pągowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Wyszkowie
- Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady oraz cała Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
- Włodzimierz Górlicki, Starosta Szydłowiecki
- Roman Woźniak, Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu
- s. Jolanta Glapka, Prezes Fundacji Pasja Życia
- Jolanta Bartold-Pudełek wraz z pracownikami Inspektoratu ZUS w Legionowie
- Członkowie Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie wraz opiekunami
- mgr Agnieszka Kobylińska, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legionowie
- Anna Majewska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku
- Agnieszka Jakubowska wraz z całą społecznością SP 8 w Legionowie
- Prezes Edyta Kosiak, prof. Piotr Kosiak-Usługi Edukacyjne BOANERGES
- Edyta Rybicka, Społem Legionowo
- płk w st. spocz. Józef Borecki, Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP
- ppłk Piotr Osiński, Dowódca Batalionu Dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej
- Zarząd i pracownicy G.P.K Eko Jabłonna Sp. z o.o.
- Dyrektor i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie
- dr n. wet. Maciej Wierzchoń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim
- Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy II Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie
- Komendanci, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komisariatu Policji w Wieliszewie
- płk Janusz Nowakowicz, Komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
- Zespół Svantek Sp. z o.o.
- nadkom. Zbigniew Prusinowski, Komendant Komisariatu Policji w Serocku
- asp. sztab. Agata Szmalec, Z-ca Komendanta Komendanta Policji w Serocku
- Elżbieta Pazio, Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Legionowie
- Irena Bogucka, Prezes Zarządu KZB Legionowo Sp. z o.o. wraz z pracownikami
- Grażyna Rzewuska, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Wesołe Sówki w Legionowie wraz z pracownikami
- insp. Anna Jędrzejewska-Szpak, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
- Dariusz Marek Szczygielski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
- Sylwia Patejuk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie wraz z pracownikami
- Stanisław Gołąbek, Prezes Zarządu Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „BRZOZÓW”
- Wojciech Jeute, Wiceprezes Koła nr 1 ŚZŻAK w Legionowie
- płk dr Paweł Lech, Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
- Krzysztof Szczegielniak, Starosta Otwocki
- Grażyna Klibach, Przewodnicząca Rady Powiatu w Otwocku
- dr inż. Paweł Szymański, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna
- Artur Pozorek, Wicedyrekror ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
- KGW „ W Rumiankowym Ogrodzie” w Nieporęcie
- Artur Delgacz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica
- Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
- Jacek Drozdowski, p.o. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- st. bryg. Radosław Parapura, Komendant Powiatowy PSP w Legionowie wraz z pracownikami
- bryg. Karol Mendak, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie
- Dyrektor oraz Społeczność Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 3 w Legionowie
- Marek Brodniak PGE Dystrybucja S.A.
- Jacek Kacperski, Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego
- Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
- KGW Chotomów
- Grzegorz Kosowski, Starosta Dzierżoniowski
- Jacek Grzebieluch, Przewodniczący Rady Powiatu w Dzierżoniowie
- Dariusz Kucharski, Burmistrz Dzierżoniowa
- Andrzej Darakiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa
- Hanna Przymusińska
- Creator-Comm Sp. z o.o.
- Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej
- Zarząd i pracownicy Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego
- Mariusz Frankowski, p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
- Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. EFS Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
- Monika Tchórznicka, Zastępca Dyrektora ds. EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
- Wiesława Nowaczyńska, Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
- Naczelnik i pracownicy Urzędu Skarbowego w Legionowie
- Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Legionowie
- Justyna Jabłonka, adwokat Kancelaria Wyrzykowscy
- Krzysztof Lisicki, Prezes Zarządu DORIAN DKL Sp. z o.o.
- Adam Jaworski, Wiceprezes Zarządu DORIAN DKL Sp. z o.o.
- Marta Jaworska, Członek Zarządu DORIAN DKL Sp. z o.o
- Ewa Listkowska, Dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z pracownikami
- Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Pracownicy Administracyjni i Obsługi Przedszkola Gminnego i Gminnego Żłobka w Chotomowie
- Krzysztof Płochocki, Dyrektor Rejonu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo
- Tomasz Szczypiński, Zastępca Dyrektora Regionu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo
- dr Roman Biskupski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”
- Adam Lubiak, Starosta Wołomiński
- Adam Pietrzak, Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego
- Dariusz Olszewski, Poseł na Sejm RP
- Dariusz Grajda, Członek Zarządu Koleje Mazowieckie
- Andrzej Wasilewski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wraz z pracownikami
- Waldemar Nalewajek, kierownik Biura Powiatowego ARiMR
- płk Tomasz Malimon, Dowódca Ośrodka Rozpoznania Obrazowego
- Dyrekcja oraz cała społeczność Powiatowego Zespołu Szkól Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie
- Grzegorz Kamiński, Wicestarosta Pruszkowski
- Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Administracji i Obsługi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie
- Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie
- mgr Maria Beata Leszczyńska, Dyrektor PZSP w Serocku oraz Społeczność Szkolna
- Dariusz Ejdys, Przewodniczący NSZZ „ Solidarność”
- Dyrektor i pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Mrozach
- Maciej Lasek, poseł na Sejm RP
- Dyrektor Zarządu INVESTIM S.A.
- Stanisław Wasilewski, Prezes Stowarzyszenia Nasza Narew oraz Członkowie Stowarzyszenia
- Zespól Centrum Obsługi Inwestora i EKSP
- Zespół wokalno-aktorski „Sonanto”
- Artur Rajski PGE Dystrybucja S.A.
- Radosław Rybicki, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym
- mgr inż. Jarosław Kielar, Burmistrz Miasta Kluczborka
- Edyta Zbieć, Burmistrz Miasta Kobyłka
- Katarzyna Rostek, Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka
- Jan Zalewski, Starosta Pułtuski
- Beata Jóźwiak, Wicestarosta Pułtuski
- Tadeusz Nalewajk, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku
- Krzysztof Bieńkowski- Starosta Przasnyski wraz z Zarządem, Radą Powiatu oraz pracownikami administracji powiatowej
- Dyrekcja i pracownicy MZDW
- Marek Ryszka, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie
- Kamila Mokrzy, Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Warszawie
- Zespół COMP S.A.
- GAZ system
- Dyrektor oraz pracownicy Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii w Serocku
- Dyrekcja i Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego MILENIUM
- Paulina Majewska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie wraz z uczniami
- Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A.
- Siostry Urszulanki z pracownikami i podopiecznymi
- Zespół CARTER
- Komisarze Wyborczy w Warszawie
- Przemysław Niewiadomski, Dyrektor Delegatury KBW w Warszawie z pracownikami
- Dyrektor, Bibliotekarze, Pracownicy Ośrodka Kultury w Wieliszewie
- Zespół Tańca Ludowego "Promyki" z Wieliszewa
- Iwona Wujastyk , Dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury wraz Zespołem
- Dział Promocji Gminy Nieporęt
- Zespół POSIEDZENIA.PL
- Dyrekcja i Personel OW „ Zakopiec ” i OW „ Tatrzańska ”
- Zarząd Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego
- Zespół e-Instytucja.pl
- Janusz Zawadzki, Dyrektor Centrum Kultury w Łomiankach wraz z pracownikami
- Błażej Sroczyński, Dyrygent Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej oraz muzycy
- Rada i Zarząd Fundacji „ Promień Słońca ”
- Kornelia Jeleń wraz z zespołem Golden Training
- Beata Styś wraz z zespołem ELKARD
- ks. Kamil Jerzy Chojnacki, Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
- ks. Rafał Paździoch, Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
- JW CONSTRUCTION
- Dyrekcja oraz Zespół Instytutu De Republica
- Zespól Axence Sp. z o.o. Sp. j. w Krakowie
- Iwona Kolon-Pierzchała, Sołtys Izbicy
- Prezes i pracownicy Fundacji Polskiej Akademii Nauk
- Właściciel i pracownicy Grupy E
- Dyrekcja Urzędu Statystycznego w Warszawie wraz z pracownikami
- Zarząd i pracownicy Mazowieckiego Funduszu Poręczeń kredytowych
- Zespół Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera ARMSA
- Ludwik Rakowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
- Bożena Żelazowska, Poseł na Sejm RP
- Salezjańska Wspólnota Szkolna
- Emilia Marczak, Prezes Zarządu Fundacji Trzy Niebieskie Serca
- Zbigniew Terek, Dyrektor NFZ Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie
- Sylwester Szczesnowicz, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
- Agnieszka Bąk
- Zespół WITKO
- Jarosław Niemczyk, Prezes Zarządu wraz z Zespołem IRP Inwestycje- Rozwój-Personel Sp. z o.o.
- Waldemar Graczyk, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legionowie wraz z pracownikami
- Zarząd i pracownicy Grupy Instytutu Studiów Podatkowych
- Zbigniew Sikora „ AUTO-TRANSBUD ”
- Zespół Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA
- Ewa Rosik-Ogłaza, Dyrektor Projektów Rozwojowych Certes Sp. z o.o.
- Magdalena Jagnyziak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie i pracownicy
- Zarząd, Rada i Pracownicy Polskiej Izby Ekologii
- Uczestnicy i pracownicy Powiatowego Centrum Integracji Społecznej W Legionowie
- Zarząd i pracownicy NOWEL sp. z o.o.
- Krzysztof Wolicki wraz z całym Zarządem i Biurem Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego oraz redakcja DFMEMENTO
- Zespól i pracownicy ELJAKO-AL
- Polska Agencja Prasowa S.A.
- Leszek Błachnio, Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku
- Biuro G&M w Serocku
- Biuro Programu „Niepodległa”
- Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie
- Zespół Sygnalista24.info w Toruniu
- Paweł Dąbrowski, Redaktor Naczelny SAMORZĄDNOŚĆ
- Krzysztof Kapusta, Starosta Nowodworski
- Paweł Calak, Wicestarosta Nowodworski
- Zdzisław Szmytkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego
- Mariusz Błaszczak, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Obrony Narodowej
- Łukasz Kudlicki, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej
- mł. insp. Rafał Trzaskoma, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
- mł. insp. Marcin Stypiński, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

Fot. Freepik.com