16 października 2018

Powiat zadba o zdrowie mieszkańców

Powiat Legionowski ponownie zaprosi mieszkańców na bezpłatne badania diagnostyczne. Powiatowi radni przyjęli uchwałę w tej sprawie na wrześniowej sesji Rady Powiatu. Sprawdzamy co znajdzie się w ofercie programu „Zdrowy Powiat” i kto będzie mógł skorzystać z darmowych badań.

W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć Powiat Legionowski aktywnie zajmuje się promocją i ochroną zdrowia od 2001 roku. W zeszłym roku z oferty Powiatowego Programu Promocji Zdrowia skorzystały 4 244 osoby. Tegoroczna oferta zapewne także spotka się z zainteresowaniem mieszkańców.

Pierwszą propozycją jest znana mieszkańcom z lat poprzednich akcja wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Mieszkańcy w wieku 50-75 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz w wieku 25-49 lat z obciążonym wywiadem rodzinnym będą mogli skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym z możliwością pobrania wycinków do badań histopatologicznych.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego skierowano do panów w wieku 55-69 lat. W jego ramach przeprowadzone zostaną konsultacje lekarskie wraz z badaniem per rectum oraz wykonywane będą badania krwi w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA wolnego. Zaplanowano także zorganizowanie warsztatów edukacyjnych.

Dla mieszkanek powiatu w wieku 40-49 lat przygotowano bezpłatne badania mammograficzne. Profilaktyką przeciwnowotworową objęte zostaną także panie w wieku 25-49 lat, dla których zorganizowane zostaną warsztaty edukacje oraz instruktaż samobadania piersi.

Dzieci i młodzież z terenu powiatu będą mogły skorzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych. W szkołach ponadgimnazjalnych zostaną przeprowadzone spotkania młodzieży z psychologiem o tematyce zaburzeń nerwicowych, a dla osób dorosłych potrzebujących wsparcia psychologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na choroby otępienne, zostanie utworzony punkt konsultacyjny.

Jak co roku od kilku lat, drugoklasiści ze wszystkich publicznych szkół podstawowych z terenu powiatu zostaną przebadani pod kątem wad postawy.

Na realizację programów Powiat Legionowski przeznaczy w tym roku ponad 300 tys. zł.

Szczegółowe informacje o programie, miejsca i terminy kampanii oraz zasady rejestracji będą publikowane się na stronie internetowej Powiatu Legionowskiego www.powiat-legionowski.pl, na portalu społecznościowym Facebook, w lokalnych mediach oraz na billboardach na terenie powiatu. Zapraszamy.