Prawo poznali w praktyce
15 stycznia 2020
Prawo poznali w praktyce

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku oraz Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym wzięli udział w symulacji rozprawy sądowej, którą zorganizowano w warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego. Realizację wydarzenia wsparł Powiat Legionowski.

Uczniowie mogli wejść w role oskarżonego, obrońcy, prokuratora, oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika oraz członków składu orzekającego, świadków lub biegłych sądowych. Przedmiotem przeprowadzonej rozprawy były przestępstwo zabójstwa, nielegalnego posiadania broni, handel narkotykami oraz posiadanie środków odurzających. Uczniowie doskonale poradzili sobie z powierzonymi im rolami, aktywnie uczestnicząc w przebiegu symulacji. Wydarzenie, zorganizowane przez Studencką Poradnię Prawną, miało na celu przybliżenie prawa karnego materialnego i procesowego, a także zaprezentowanie konsekwencji wynikających z popełnienia przestępstwa. - Stworzyliśmy scenariusz zawierający role, w które wcielili się licealiści. Każdy z nas ciężko pracował, aby wszystko się udało. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu wydarzenia, a przede wszystkim dumni z młodszych kolegów i koleżanek, którzy wykazali się dużymi umiejętnościami i zainteresowaniem. Chcemy w kreatywny sposób szerzyć wiedzę prawniczą między uczniami szkół. Planujemy kolejne projekty, warsztaty i spotkania – mówi Natalia Skórkowska, Prezes Zarządu Studenckiej Poradni Prawnej.
Nowo zdobytą wiedzę uczniowie sprawdzili biorąc udział w konkursie.