Programy polityki zdrowotnej w 2020 r. – rozstrzygnięcie konkursów ofert
26 czerwca 2020
Programy polityki zdrowotnej w 2020 r. – rozstrzygnięcie konkursów ofert

Rozstrzygnięto konkursy ofert na wybór realizatorów zadań w zakresie ochrony zdrowia -  programy polityki zdrowotnej.

Wyniki konkursu ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej:
- pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” w roku 2020,
- pn. „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018 - 2022” w roku 2020,
- pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” w roku 2020.