Przebudowa DK61 idzie pełną parą
16 listopada 2018
Przebudowa DK61 idzie pełną parą

Trwają prace związane z przebudową drogi krajowej nr 61 na odcinku od wiaduktu w Legionowie do skrzyżowania z ul. Wolską w Michałowie-Reginowie.

Obecnie trwają prace przygotowawcze pod poszerzenie drogi na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Piaskowej w Legionowie. Także na tym odcinku wybudowana ma zostać kanalizacja. Na czas trwania prac pas w kierunku Zegrza został zwężony o około pół metra.

Przebudowa, której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji na terenie powiatu. Przygotowywany projekt zakłada przebudowę drogi na blisko dwukilometrowym odcinku o przekroju dwujezdniowym (obie jezdnie będą dwupasmowe) wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Każdy z pasów jezdni będzie miał szerokość 3,5 m, a wydzielone pasy do skrętów – 3 m. Przy ulicy powstaną chodniki oraz ścieżka rowerowa. Dojazd do posesji usytuowanych wzdłuż drogi umożliwią drogi dojazdowe, które od ruchliwej szosy oddzielone zostaną ekranami dźwiękochłonnymi. Zakończenie prac zaplanowano na sierpień 2020 r. Całkowity koszt inwestycji to ponad 45 mln zł.