Przedszkole w gwiazdkowym prezencie
20 grudnia 2019
Przedszkole w gwiazdkowym prezencie

Przedszkole w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie działa już w nowych salach, które powstały w ramach drugiego etapu rozbudowy budynku szkoły.

Symboliczne przecięcie wstęgi i oficjalne przekazanie nowo wybudowanych sal przedszkola nastąpiło 18 grudnia. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, zaproszeni goście oraz oczywiście przedszkolaki wraz z kadrą pedagogiczną, dla których to wydarzenie było szczególnie ważne. Uczestnicy uroczystości mogli podziwiać występ "Ekstra siłacz" w wykonaniu małych artystów, którzy chcieli w ten sposób podziękować wszystkim zaangażowanym w powstanie tego miejsca.

W grudniu 2019 roku Powiat Legionowski zakończył, wartą 6 mln złotych, budowę kolejnego skrzydła Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Nowy budynek ma trzy kondygnacje skomunikowane windą i łączną powierzchnię 1140 m². Przedszkole zlokalizowane zostało na parterze zyskując powierzchnię 372,9 m², na której znajdują się sale przedszkolne z bezpośrednim dostępem do toalety, pomieszczenia gospodarczo-socjalne oraz łazienki, szatnie i wózkownia. Nowo wybudowa część placówki została zaprojektowana tak, aby odpowiadała potrzebom i możliwościom przedszkolaków ze specjalnymi potrzebami. W nowoczesnych warunkach profesjonalna kadra pedagogów będzie wspierać rozwój i edukację dzieci. Obecnie w przedszkolu istnieją cztery grupy przedszkolne, trzy dla dzieci z autyzmem i jedna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami. Wyposażenie sal zostało dostosowane do potrzeb dzieci i prowadzonych terapii. Dzięki systemowi haków w każdej sali, nauczyciele-terapeuci mogą działać wykorzystując aktywności sensomotoryczne. Nowe przedszkole posiada mobilną tablicę interaktywną, która może być używana w każdej sali, a terapeuci w oparciu o tę pomoc dydaktyczną mogą wdrażać różne techniki, takie jak videomodelowanie, wykorzystywane w metodzie behawioralnej. Możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań i technologii pozwala terapeutom bardziej precyzyjnie oddziaływać na potrzeby podopiecznych.

Na pozostałych piętrach obiektu zlokalizowane zostały Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, które wraz z przedszkolem stworzą Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.