Przez życie z AAC
31 października 2019
Przez życie z AAC

W październiku Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych wraz z partnerami prowadzi akcję mającą na celu przybliżenie mieszkańcom powiatu sytuacji osób niemówiących.  W tym roku prócz placówek oświatowych w projekt włączyli się pracownicy Starostwa Powiatowego w Legionowie.              

Październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji. Hasło tegorocznej kampanii brzmi „Przez życie z AAC”.  Szereg działań podejmowanych w jej ramach ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby niepełnosprawne, które porozumiewają się z otoczeniem nie używając mowy, zastępując słowa gestami i symbolami graficznymi.

W tym roku do udziału akcji zaproszone zostały z dwie grupy przedszkolne z Przedszkola Miejskiego  nr 7 oraz Niepublicznego Przedszkola Bąbel, a także klasa pierwsza ze Szkoły Podstawowej nr 2, gospodarzami akcji są przedszkolaki z PZSiPS w Legionowie.

Dzieci wybrały się do warszawskiego ZOO gdzie brały udział w grze terenowej przygotowanej przez nauczycieli z Przedszkola Specjalnego przy pomocy wolontariuszy z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego. Gra była jednocześnie warsztatem, podczas którego uczestnicy zdobywali wiedzę na temat alternatywnych sposobów porozumiewania się. Poznawały podstawowe gesty, nauczyły się śpiewać za pomocą rąk, zobaczyły jak różne symbole wykorzystywane są do komunikowania. Zobaczyły jak wyglądają książki do komunikacji i komunikatory oraz jak ich używać. Jednocześnie dzięki gościnności Ogrodu Zoologicznego dzieci mogły zobaczyć jak dzikie zwierzęta, które mimo że nie mówią, fantastycznie porozumiewają się między sobą.

Uczestnicy akcji uzbrojeni w nowe wiadomości, materiały i pomoce, skontaktowali się z pracownikami Starostwa, z którymi podzielili się swoimi doświadczeniami. Urzędnicy z czterech wydziałów, pod czujnym okiem małych przewodników z przedszkola i podstawówki nauczą się alternatywnych metod komunikowania, by za ich pomocą przystąpić do realizacji specjalnych zadań, które zaprezentują podczas finału akcji.

Finał powiatowej akcji będzie miał miejsce 22 listopada w legionowskim ratuszu. Wówczas niemówiący uczniowie i absolwenci PZSiPS w Legionowie, wraz ze swoimi rodzinami zaprezentują, za pomocą elektronicznych komunikatorów, przedstawienie teatralne „Król Lew”. Wyemitowany zostanie film o uczestnikach i prezentacja podsumowującą przebieg całej akcji. Imprezą towarzyszącą będzie wystawa twórczości artystycznej przedszkolaków i uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie pt. „Malowane sercem 2019”.