Zmiany i utrudnienia na DK 61
31 października 2019
Zmiany i utrudnienia na DK 61

Roboty drogowe związane z  przebudową drogi krajowej nr 61 w Legionowie wymagają zmian lokalizacji przejść dla pieszych, przesunięcia pasów ruchu oraz czasami wytyczenia objazdu. Prowadzone działania wiążą się z utrudnieniami komunikacyjnymi dla pieszych i kierowców.

Lokalizację zmieniło jedno z przejść dla pieszych, umiejscowione przy skrzyżowaniu z ul. Piaskową,   które obecnie tymczasowo przesunięto w stronę sklepu motoryzacyjnego i piekarni przy PIM-ie. Ruch pojazdów również odbywa się po prawym pasie jezdni, w dwóch kierunkach. Powyższe zmiany w organizacji  ruchu będą obowiązywać przez kilka tygodni.

Na okres około dwóch miesięcy utworzono objazd omijający jezdnię główną na wysokości ul. Polnej. Liczący 80 metrów tzw. bajpas drogowy zlokalizowany będzie po stronie zachodniej DK nr 61. Konieczność wyłączenia ruchu na tym fragmencie krajówki wynika z potrzeby przebudowy sieci wodociągowej związanej z główną magistralą Wodociągu Północnego w rejonie ulicy Polnej.

 
Ponadto trwają roboty ziemne od CSP do ul. Polnej, prace kanalizacyjne wzdłuż murów Centrum Szkolenia Policji, roboty elektryczne od ul. Strużańskiej do ul. Tatrzańskiej, jak również prace teletechniczne w różnych lokalizacjach. W związku z rozpoczęciem robót mostowych nad Kanałkiem Bródnowskim mogą pojawiać się miejscowe utrudnienia związane z chwilowym wstrzymaniem ruchu w okolicach mostu - podczas przenoszenia dużych elementów konstrukcyjnych będzie odbywało się ręczne kierowanie ruchem.