Przychodnia z certyfikatem
16 października 2019
Przychodnia z certyfikatem

NZOZ „Legionowo”, zwany potocznie „przychodnią na górce”, został wyróżniony Certyfikatem nr 2019/P/98 w zakresie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej. Akredytacja została przyznana 10 października przez Ministra Zdrowia.

Uzyskanie certyfikatu poprzedzone zostało wizytą kontrolną  zespołu wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia z Krakowa. Ocenione zostały 123 standardy, które NZOZ „Legionowo” spełnił uzyskując  89% możliwej liczby punktów. Korzyści wynikające z wdrożenia standardów akredytacyjnych są niepodważalne. Obejmują one m.in. podniesienie jakości świadczeń udzielanych pacjentowi poprzez wysokie, potwierdzone szkoleniami i kursami,  kwalifikacje personelu, wprowadzenie cyklicznych analiz oceniających sposób wypełniania dokumentacji medycznej oraz kompleksowość udzielanych świadczeń. To także wzrost bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu poprzez używanie sprzętu medycznego o najwyższy poziomie technicznym, używanie wysokiej jakości jednorazowych artykułów medycznych, ścisły nadzór nad kompletnością i ważnością  produktów leczniczych, korzystanie z usług wiarygodnych, zewnętrznych placówek diagnostycznych. Wyróżnikiem jest również usprawnienie działania placówki. Opracowana i wdrożona strategia działania precyzyjnie określa zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, postępowania z produktami leczniczymi, precyzuje standardy zachowania higieny. Na podstawie przeprowadzonych ankiet i sugestii wprowadzono standardy obsługi. Wzmocnienie relacji pacjent-personel medyczny wypracowano  podczas szkoleń wewnętrznych oraz spotkań personelu z zakresu poprawy jakości.