Konferencja trafiona w punkt
22 października 2019
Konferencja trafiona w punkt

"Trafna Interwencja" to tytuł konferencji edukacyjno-szkoleniowej, skierowanej do pracowników placówek przedszkolnych i szkolnych, dyrektorów, psychologów i pedagogów, która odbyła się 21 października w legionowskim ratuszu. Powiat Legionowski patronował tej inicjatywie.

Konferencja została zorganizowana jako odpowiedź na coraz częstsze problemy związane z przypadkami kryzysów psychicznych w tym depresji, samookaleczeń, zaburzeń odżywiania oraz uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Brak wiedzy, nieumiejętność rozpoznania, czy zbyt późne zauważenie problemu może prowadzić do różnego typu zagrożeń w rozwoju, w tym nawet do śmierci. Trafna interwencja, w stosunku do dziecka i jego najbliższej rodziny, oznacza szybkie zdiagnozowanie problemu i profesjonalne podejście do jego rozwiązania. Intencją organizatorów było zapoznanie zebranych przedstawicieli środowiska oświatowego i służb ze skalą zjawiska, tak by w sytuacjach kryzysowych potrafili podjąć skuteczne działania. Organizatorem wydarzenia była Fundacja ECE „Po Prostu”, która zaprosiła do współpracy specjalistów. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się pedagodzy, seksuolodzy, superwizor, psychoonkolog, prawnik oraz kryminolog. Ze strony Legionowa główną prelegentką była Maja Pisarek (psycholog, psychotraumatolog), która przybliżała sytuację dzieci i młodzieży związaną z zaburzeniami o podłożu depresyjnym w mieście i powiecie. Konferencja współfinansowana była ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Koordynacją wydarzenia zajął się Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo.

 

 fot. Miromir Murawski