15 kwietnia 2019

Rozbudowa szkoły specjalnej zgodnie z planem

Budowa nowego skrzydła dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wchodzi w kolejny etap. Prace nad inwestycją, na którą Powiat przeznaczył 6 mln złotych, przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Nowy budynek będzie miał dwa piętra skomunikowane windą i łączną powierzchnię 1140 m². Po zakończeniu stanu surowego, wykonaniu izolacji oraz pokrycia dachu, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, przyszedł czas na prace wewnątrz budynku, gdzie powstały ściany działowe, które otynkowano. Wykonano instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze i wentylację. Na zewnątrz trwają prace przy elewacji. Budynek docieplono, położono tynk strukturalny oraz dekoracyjne okładziny. W najbliższym czasie położone zostaną podłogi i glazura oraz zamontowane będą sanitariaty. Na koniec przyjdzie czas na prace porządkowe, zagospodarowanie miejsc parkingowych oraz ogrodu sensorycznego i zieleni.

Inwestycje od pięciu lat realizowane w PZSiPS mają na celu nie tylko stworzenie miejsca, gdzie niepełnosprawne dzieci i młodzież będą mogły uczyć się w komfortowych warunkach oraz objęte zostaną nowoczesną terapią. Docelowo chodzi o skupienie pod jednym adresem podmiotów, których udział jest niezbędny w procesie diagnostyki, edukacji i terapii. Nowopowstały kompleks będzie tworzył Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego wejdą przedszkole, szkoła, ośrodek wczesnego wspierania rozwoju dzieci oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.