28 czerwca 2019

Segregujesz – zyskujesz

Podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie właściwych nawyków oraz promowanie segregowania odpadów to główne cele pierwszej edycji konkursu ekologicznego „Myśl globalnie, działaj lokalnie. Segregujesz – zyskujesz”, zorganizowanego przez Powiat Legionowski.

Zadanie konkursowe, jakie młodzieży szkolnej i przedszkolakom z prowadzonych przez Powiat placówek wyznaczyli organizatorzy, polegało na zebraniu jak największej ilości segregowanych odpadów komunalnych, podzielonych na trzy kategorie: makulatura, baterie oraz plastikowe nakrętki. Konkurs trwał od końca października ubiegłego roku do połowy kwietnia  br. Wzięło w nim udział 18 uczniów, którzy pod opieką wychowawców, zebrali łącznie 2389 kg makulatury, blisko 100 kg baterii oraz prawie 200 kg nakrętek.

Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu laureatom wręczono nagrody rzeczowe oraz dyplomy. W kategorii najlepsza placówka oświatowa nagrodzono trzy szkoły, w których, w przeliczeniu na jednego ucznia, uzbierano najwięcej odpadów segregowanych. Wyróżniono również czterech najlepszych uczniów, którzy przynieśli najwięcej makulatury, baterii oraz plastikowych nakrętek. Nauczyciele angażujący się oraz koordynujący przebieg konkursu w swojej szkole, dzięki którym dana placówka zgromadziła najwięcej odpadów, zostali nagrodzeni w kategorii najlepszy opiekun.