Służby raportują
6 marca 2023
Służby raportują

Podczas lutowej sesji Rady Powiatu Komenda Powiatowa Policji w Legionowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe złożyły sprawozdania ze swojej działalności za ubiegły rok.

Policja
W 2022 roku wszczęto 2945 postępowań o popełnienie przestępstw, w tym 1949 postępowań o przestępstwa kryminalne. Popełniono 3077 wykroczeń. Wzrósł poziom wykrywalności sprawców przestępstw w stosunku do 2021 roku. W 2022 r. na terenie powiatu odnotowano 573 przypadki przestępczości gospodarczej, 499 kradzieży cudzej rzeczy, 214 kradzieży z włamaniem oraz 74 kradzieże samochodów. Ogółem za przestępstwa kryminalne zatrzymano 433 osoby. Ujawniono i zatrzymano 252 osoby poszukiwane, a 367 doprowadzono do aresztów śledczych i zakładów karnych celem odbycia kary. Nieletni dopuścili się w ubiegłym roku 24 czynów karalnych. Zatrzymano 63 osoby podejrzane o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. Funkcjonariusze dokonali 194 657 kontroli osób podlegających kwarantannie lub izolacji domowej w związku z COVID-19. Policjanci zabezpieczyli także 38 imprez sportowych i 9 kulturalno-rozrywkowych. Ponadto część policjantów z legionowskiej KPP została w związku z wojną w Ukrainie oddelegowana na granicę z Ukrainą do pomocy uchodźcom. W 2022 roku na terenie powiatu dokonano 899 zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, z czego 450 zasadnych. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego skontrolowali 21 670 pojazdów, ujawniając 464 kierowców po spożyciu alkoholu. Zatrzymano 463 prawa jazdy, nałożono 11 039 mandatów. W stosunku do 2022 r. nastąpił spadek liczby wypadków drogowych z 49 do 34. Rannych zostały w nich 34 osoby, a 7 poniosło śmierć. Kolizji drogowych odnotowano 1196.

Straż Pożarna
W 2022 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w 2891 interwencjach, w których zginęły 32 osoby, a 109 zostało rannych. Powiatowa straż wzywana była do 381 pożarów. Odnotowano 2296 zagrożeń miejscowych, najczęściej związanych z anomaliami pogodowymi oraz wypadkami komunikacyjnymi. Pojawiały się również wezwania niezasadne – tzw. fałszywych alarmów było w roku ubiegłym aż 214. KP PSP przeprowadziła na terenie powiatu 145 czynności kontrolno-rozpoznawczych, w tym kontrole podstawowe, sprawdzające, odbiorowe, wykazując 388 nieprawidłowości. Strażacy uczestniczyli w 40 tzw. izolowanych zdarzeniach ratownictwa medycznego, w ramach których udzielano kwalifikowanej pomocy medycznej związanej m.in. z nagłym zatrzymaniem krążenia, niewydolnością oddechową, zawałem, padaczką, zasłabnięciem, amputacją kończyny, urazami. Ponadto wznowiono zajęcia w sali edukacyjnej „Iskierka”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony szkół i przedszkoli.
Prowadzono działania w zakresie pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy polegające m.in. na udziale w organizacji oraz koordynacji zbiórek, funkcjonowania punktów przyjęcia uchodźców, pomocy w zaopatrzeniu w żywność i inne niezbędne artykuły, zapewnieniu transportu, rozpoznaniu operacyjnym obiektów.

LWOPR
W 2022 roku Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrzeszało 410 osób, w tym 178 ratowników. W ubiegłym roku LWOPR uczestniczył w 61 akcjach technicznych oraz w 8 akcjach ratunkowych wobec tonących. Pięć osób uratowano, trzy utonęły. Wykonano 65 transportów i przekazań osób poszkodowanych. LWOPR podejmował działania prewencyjne oraz kontrole miejsc okresowo i zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli. Prowadzono działania edukacyjne oraz profilaktyczne z bezpieczeństwa nad wodą dla dzieci i młodzieży. W sezonie letnim ratownicy LWOPR zabezpieczyli trzy kąpieliska na terenie powiatu – w Nieporęcie, Serocku i Wieliszewie.
 

Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie