Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
8 maja 2022
Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

8 maja, w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża – Henriego Dunanta, obchodzony jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, poświęcony krzewieniu humanitaryzmu oraz szerzeniu pokoju. Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki wraz z Zarządem Powiatu w Legionowie składa serdeczne życzenia skierowane do wszystkich pracowników, działaczy, wolontariuszy oraz osób zaangażowanych w pracę charytatywną na rzecz osób potrzebujących oraz przeciwdziałanie krzywdzie ludzkiej.

Tego dnia cały świat zwraca uwagę na odwagę i poświęcenie wszystkich wolontariuszy i pracowników Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, którzy każdego dnia na całym globie niosą pomoc humanitarną oraz ratują ludzkie zdrowie i życie w sytuacjach kryzysowych, podczas klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to międzynarodowy ruch humanitarny, zrzeszający około 97 milionów wolontariuszy w ponad 190 krajach. Podstawową misją Ruchu jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Swoim działaniem obejmuje:

  • Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego
  • Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań
  • Promocję honorowego krwiodawstwa
  • Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą
  • Opiekę i pomoc socjalną
  • Promocję właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych
  • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE
  • Działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariat

Więcej informacji
 

W Legionowie, przy ul. Sobieskiego 21, funkcjonuje Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża