Szpital na dobrych fundamentach
26 listopada 2019
Szpital na dobrych fundamentach

Na budowie szpitala w Legionowie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Szczegóły tej inwestycji i zaawansowanie robót, podczas listopadowej sesji Rady Powiatu, przedstawił dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. 

Budowa szpitala w Legionowie ruszyła w pierwszej połowie października i od samego początku prace postępują w szybkim tempie i zgodnie z założonym planem. Szpital, który będzie filią Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, powstaje na działce sąsiadującej z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ w Legionowie. Placówka ma przyjąć pierwszych pacjentów w drugim kwartale 2022 roku. Podstawowym źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki resortu obrony narodowej. Szacunkowy całkowity koszt inwestycji to ponad 160 mln zł.

Dobry plan

Po przygotowaniu terenu, wyburzeniu i uprzątnięciu zbędnych elementów, przystąpiono do robót ziemnych. Zakończono już prace związane z wykopami pod fundamenty obiektu. Na placu budowy postawiony został żuraw wieżowy, potrzebny do prowadzenia prac budowlanych. Obecnie wykonywane są roboty związane z posadowieniem obiektu: betony podkładowe, zbrojenie, betony konstrukcyjne. Montowane jest uziemienie, systemy kanalizacji w postaci kolektorów oraz zbrojenie ścian poziomu minus jeden. Harmonogram prac zakłada, że budynek w stanie surowym, wraz z pokryciem dachowym, będzie gotowy w trzecim kwartale przyszłego roku. Prace wykończeniowe, wykonanie elewacji budynku i zagospodarowanie terenu potrwają do końca 2021 roku. Do połowy 2022 roku szpital zostanie wyposażony i rozpocznie działalność.

Nowoczesność dla wszystkich

Budynek, połączony z istniejącą Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ w Legionowie łącznikiem, będzie miał pięć kondygnacji naziemnych i podziemny parking. Po wnikliwej analizie potrzeb na szpitalne świadczenia medyczne z zakresu poszczególnych specjalności dla naszego regionu, zadecydowano o powstaniu w nowym szpitalu następujących klinik WIM: kardiologii i chorób wewnętrznych z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, okulistyki, chirurgii, ginekologii, intensywnej opieki medycznej. W strukturze szpitala została zaplanowana izba przyjęć z 10-łóżkowym interdyscyplinarnym oddziałem obserwacyjnym, przeznaczonym dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami. Powstaną także pracownie diagnostyki endoskopowej, obrazowej i laboratoryjnej, w tym dedykowane szeroko rozumianej profilaktyce najczęściej występujących populacyjnie chorób nowotworowych. Szpital zostanie wyposażony nie tylko w nowoczesny sprzęt i rozwiązania budowlano-użytkowe, ale także wyszkolony personel, stosujący sprawdzone procedury medyczne, organizacyjne i zarządcze. Gen. Grzegorz Gielerak rozwiał wszelkie wątpliwości związane z przeznaczeniem i funkcjonowaniem przyszłego szpitala. – Myśląc o potrzebach zdrowotnych mieszkańców powiatu, dążyliśmy do tego, aby funkcja i organizacja nowego szpitala integrowała lokalne usługi medyczne, wspierała istniejące pomiędzy nimi synergie, a nie je dublowała. Chcieliśmy w ten sposób jak najkorzystniej wpisać się w funkcjonujący rynek usług medycznych powiatu legionowskiego i dodatkowo tę ofertę właściwie uzupełnić. Szpital znajdzie się w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego, co oznacza, że pacjenci będą do niego także przywożeni karetkami. W strukturze szpitala została zaplanowana izba przyjęć z całodobową obsadą lekarską i pielęgniarską, kompletnym wyposażeniem sprzętowym, spotykanym w najbardziej profesjonalnych SOR w Polsce, oraz oddziałem obserwacyjnym przeznaczonym dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami. Zgodnie z najnowszymi trendami, dotyczącymi sposobu i warunków prowadzenia nowoczesnej, profesjonalnej opieki szpitalnej, aż 30% łóżek szpitalnych będzie miało charakter stanowisk terapii intensywnej. Dla porównania podam, że w Europie zachodniej około 12-14% łózek w szpitalach ma charakter stanowisk intensywnej terapii, w Polsce minimum ustalono na poziomie 4%. Zatem, jeszcze raz chcę podkreślić, że powstający szpital będzie zakładem leczniczym w pełnym tego słowa znaczeniu, tj. świadczącym usługi medyczne całodobowo, tak w zakresie pomocy doraźnej, jak również świadczeń szpitalnych. Z punktu widzenia potrzeb pacjentów niezwykle cenną wartością nowej inwestycji jest funkcjonalne powiązanie ze sobą zakładów leczniczych, z których jeden – w lokalizacji Legionowo – będzie reprezentował solidny podstawowy, a drugi – w lokalizacji Warszawa – najwyższy poziom referencyjności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. W tych warunkach naturalnym jest, że zabezpieczenie medyczne oferowane pacjentom będzie kompletne i skoordynowane bez względu na to, gdzie postawiono wstępną diagnozę, czy też rozpoczęto leczenie, a decydującymi o tym okolicznościami będą wyłącznie bieżące potrzeby medyczne chorych. Tak więc, każdy pacjent, który zgłosi się do szpitala w Legionowie uzyska pomoc medyczną adekwatną do swoich potrzeb zdrowotnych, na poziomie odpowiadającym możliwościom diagnostyczno-terapeutycznym instytutu-szpitala – Wojskowego Instytutu Medycznego. Myśląc o potrzebach najmłodszych pacjentów, biorąc także pod uwagę wytyczne konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii podjęto decyzję, że w lokalizacji nowej inwestycji znajdzie się również rozbudowana, wielofunkcyjna Poradnia dla Dzieci. Natomiast dzieci wymagające hospitalizacji zawsze uzyskają pomoc w świeżo wyremontowanej, jednej z najnowocześniejszych w Polsce, Klinice Pediatrii WIM przy ul. Szaserów. Uspokajam także wszystkich zaniepokojonych ograniczonym dostępem do usług medycznych oferowanych w powstającej placówce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych - pacjent ma prawo wyboru poradni, czy też oddziału szpitalnego spośród wszystkich podmiotów, które zawarły umowę z NFZ. Uprawnienie do wyboru placówki jest gwarantowane ustawowo, zatem nie ma najmniejszych przeszkód, aby z usług szpitala w Legionowie korzystały wszystkie osoby tego potrzebujące, upoważnione do uzyskania takiej pomocy według powszechnie obowiązujących przepisów. Nie ma najmniejszego ryzyka, że będzie inaczej – wyjaśnił dyrektor WIM.

Placówka będzie przygotowana do hospitalizacji 90 pacjentów, a zatrudnienie w niej znajdzie ok. 250 osób.