Szpital nabiera kształtów
9 marca 2020
Szpital nabiera kształtów

Na budowie szpitala w Legionowie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w 2022 roku.

Na obecnym etapie inwestycji zakończono prace konstrukcyjne poziomów minus 1, zero i poziomu pierwszego. Wybudowano ściany drugiego piętra oraz w 70% zostały wylane stropy. Ukończono prace związane z termoizolacją i odwodnieniem ścian poziomu minus 1 oraz w 90% wykonano zasyp wokół budynku. Trwają prace związane ze zbrojeniem stropów i szalowaniem drugiego piętra oraz zbrojeniem i betonowaniem ścian poziomu trzeciego. Do końca marca planowane jest wykonanie w całości prac związanych z budową stropów drugiego piętra, ścian i stropów poziomu trzeciego oraz rozpoczęcie prac na poziomie czwartym.

Legionowski szpital będzie przygotowany do hospitalizacji 90 pacjentów. W jego strukturze zaplanowano doskonale wyposażoną izbę przyjęć, której personel przez całą dobę będzie przyjmował pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Zgodnie z zapewnieniami inwestora – Wojskowego Instytutu Medycznego, placówka znajdzie się w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego i  pacjenci będą do niego przywożeni także karetkami.