Szpital w Legionowie coraz bliżej
12 lutego 2020
Szpital w Legionowie coraz bliżej

Ogólnodostępny szpital w Legionowie, którego powstanie przez długi czas pozostawało w sferze marzeń, staje się faktem. Trwające od czterech miesięcy prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń, a budynek nabiera kształtu.

Zakończono już prace związane z posadowieniem poziomów -1 oraz parteru budynku. Prowadzone są zalewania stropów poziomu zerowego. Na półmetku znajdują się wykonanie ścian pierwszego piętra i układanie izolacji termicznej. Trwają zbrojenia i betonowanie ścian oraz szalowanie i zbrojenie stropu poziomu pierwszego piętra. Prowadzone są prace zasypowe wokół budynku. Na luty zaplanowano ukończenie stropów pierwszego piętra, wykonanie ścian poziomu drugiego piętra, wykonanie prac izolacyjnych i termicznych ścian podpiwniczenia oraz prace przy zasypie wokół obiektu.

Szpital powstaje na działce sąsiadującej z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ. Harmonogram prac zakłada, że budynek w stanie surowym, wraz z pokryciem dachowym, będzie gotowy w trzecim kwartale tego roku. Prace wykończeniowe, wykonanie elewacji budynku i zagospodarowanie terenu potrwają do końca 2021 roku. Do połowy 2022 roku szpital zostanie wyposażony i rozpocznie działalność.

Nowo powstały obiekt stanie się filią Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, w której utworzone zostaną kliniki: kardiologiczna, chirurgiczna, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, okulistyczna i ginekologiczna. Funkcjonować będzie izba przyjęć z całodobową obsadą lekarską i pielęgniarską, kompletnym wyposażeniem sprzętowym, spotykanym w najbardziej profesjonalnych SOR w Polsce, oraz oddziałem obserwacyjnym przeznaczonym dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami. Strukturę szpitala dopełni blok operacyjny. Powstaną także pracownie diagnostyki endoskopowej, obrazowej i laboratoryjnej, w tym dedykowane szeroko rozumianej profilaktyce najczęściej występujących populacyjnie chorób nowotworowych. Placówka będzie dysponować 90 łózkami, z których jedna trzecia będzie miała charakter stanowisk intensywnej terapii. Szpital zostanie wyposażony nie tylko w nowoczesny sprzęt i rozwiązania budowlano - użytkowe, ale także wyszkolony personel, stosujący sprawdzone procedury medyczne, organizacyjne i zarządcze. Z jego usług skorzystać będzie mógł każdy mieszkaniec. - Podobnie jak to ma miejsce w szpitalu na Szaserów, tak i w jego lokalizacji w Legionowie, zasada pełnej otwartości i dostępności do usług medycznych będzie podstawą wszelkich reguł i zasad organizacji opieki wobec zgłaszających się do szpitala chorych. Nie inaczej wygląda kwestia organizacji przyjęć nagłych do nowo budowanego szpitala w Legionowie. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest wyłącznie strukturą organizacyjną jaka funkcjonuje mniej więcej w co trzecim szpitalu w Polsce, w tym w Wojskowym Instytucie Medycznym. Natomiast sposób organizacji przyjęć pacjentów jest kompetencją każdego szpitala i wynika z wewnętrznych przepisów regulujących jego pracę. W szpitalu w Legionowie zaplanowaliśmy powstanie rozbudowanego oddziału obserwacyjnego z izbą przyjęć, dysponującego nie tylko pełnym zapleczem diagnostycznym, czy z zakresu interesownej terapii, ale także 8 łóżkami obserwacyjnymi. Ilość zgromadzonego w tym miejscu sprzętu, podobnie jak fakt, że oddział i izba będą dysponować całodobową obsadą lekarsko-pielęgniarską, powoduje, że jego sprawność w udzielaniu pomocy osobom zgłaszającym się do placówki w trybie nagłym będzie wyższa niż większości SOR w Polsce. zapewnił już w listopadzie ub. r. dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

Podstawowym źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki resortu obrony narodowej. Szacunkowy całkowity koszt inwestycji to ponad 160 mln zł.