Zostań fundatorem Sztandaru 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
12 lutego 2020
Zostań fundatorem Sztandaru 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Społeczny Komitetu Fundatorów Sztandaru zaprasza instytucje i osoby prywatne do ufundowania Sztandaru 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dowolnej wysokości wpłaty można dokonać na konto Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru: Polski Bank Spółdzielczy, nr konta: 93 8213 0008 2001 0026 9175 0001 z dopiskiem „Sztandar 5MBOT".