Aplikacja mobilna Alarm112
12 lutego 2020
Aplikacja mobilna Alarm112

Aplikacja mobilna Alarm112 to narzędzie uruchomione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki tej aplikacji osoby głuche i niedosłyszące, a także czasowo pozbawione możliwości mówienia będą mogły komunikować się z centrum powiadamiania ratunkowego.

Z aplikacji mobilnej Alarm112 można korzystać poprzez wybranie w aplikacji odpowiednich piktogramów.  W ten sposób następuje powiadomienie służb ratunkowych wraz z określeniem lokalizacji i rodzaju zdarzenia. Po przyjęciu zgłoszenia możliwa jest poprzez wiadomości SMS obustronna komunikacja pomiędzy operatorem numeru 112 a użytkownikiem.

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112, należy pobrać ją i dokonać rejestracji. Jest dostępna dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje i ostrzega: „Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia! Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie! Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.”