Szpital w Legionowie: Opieka na najwyższym poziomie dla wszystkich
16 kwietnia 2019
Szpital w Legionowie: Opieka na najwyższym poziomie dla wszystkich

 

O powstającym szpitalu w Legionowie rozmawiamy z Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorzem Gielerakiem.

 

  

Na jakim etapie są prace przygotowawcze do budowy szpitala w Legionowie i na kiedy zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych?

Fazy projektowa i uzgodnieniowa dotyczące rozpoczęcia budowy szpitala w Legionowie są praktycznie na ukończeniu. W chwili obecnej na terenie przyszłej inwestycji trwają szczegółowe prace geodezyjne i geotechniczne. Realizacja inwestycji została szczegółowo opisana w opracowanym harmonogramie - zamierzenia liczącym 92 pozycje. Spośród nich do dnia dzisiejszego w pełni zostało zrealizowanych 40% zaplanowanych zadań, w tym projekt koncepcyjny wszystkich kondygnacji szpitala. Do 24 maja br. biuro inwestora przedstawi ostateczne wersje projektów budowlanego oraz technologii medycznej. Termin podpisania umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie robót budowlanych są planowane na trzeci tydzień października br. Pragnę podkreślić, że dotrzymanie terminu rozpoczęcia budowy, planowe jej ukończenie i oddanie szpitala do użytku są dla nas sprawą priorytetową.

Kiedy szpital przyjmie pierwszych pacjentów i jak będzie wyglądać jego organizacja?

Przyjęcia pierwszych pacjentów planujemy na drugi kwartał 2022 roku. To termin, kiedy zarówno szpital, jak i pozostałe zakresy prowadzonej dziś działalności medycznej w ramach Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej (WSPL) w Legionowie zostaną zlokalizowane w nowym budynku oraz zorganizowane i podporządkowane procedurom organizacyjno-zarządczym WIM. Podane informacje to bardzo istotny wyróżnik realizowanej inwestycji, która zostanie wyposażona nie tylko w nowoczesny sprzęt czy rozwiązania budowlano-użytkowe, ale także przygotowany i wyszkolony personel medyczny stosujący sprawdzone procedury medyczne, organizacyjne i zarządcze, od lat praktykowane i stale udoskonalane w szpitalu przy ul. Szaserów. Chcemy stworzyć warunki, w których pacjenci korzystający z usług szpitala w Legionowie od samego początku jego funkcjonowania będą mieli zapewnione świadczenia zdrowotne na najwyższym poziomie. Jakość oferowanych usług oraz stojące za nimi bezpieczeństwo pacjentów są bezcenną i jednocześnie najważniejszą wartością, której podporządkowaliśmy całą inwestycję, w tym wybór oraz organizację oddziałów i poradni, jakie będą funkcjonować w placówce.

Zadecydowano o powstaniu w nowym szpitalu następujących klinik WIM: kardiologii z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, okulistyki, chirurgii, ginekologii oraz intensywnej opieki medycznej. Dodatkowo, istotnym wsparciem dla izby przyjęć będzie interdyscyplinarny oddział obserwacyjny. Łącznie szpital będzie posiadał 90 łóżek, trzy nowoczesne sale operacyjne oraz pracownie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, w tym także dedykowane szeroko rozumianej profilaktyce najczęściej występujących populacyjnie chorób nowotworowych. Zatrudnienie w nim znajdzie ok. 250 osób. Szpital będąc filią WIM zagwarantuje pacjentom równy dostęp do wszystkich, także tych najbardziej zaawansowanych usług medycznych, oferowanych przez „szpital matkę”. Zaproponowany model opieki, oparty na ścisłej współpracy podmiotów leczniczych o różnych poziomach referencyjnych, jest najbardziej efektywnym organizacyjnie rozwiązaniem z powodzeniem stosowanym dziś w krajach Europy Zachodniej będących liderami opieki medycznej.

Czy z usług szpitala będzie mógł skorzystać każdy?

Jednym z podstawowych praw pacjenta w Polsce jest możliwość wyboru placówki medycznej, w której chciałby być leczony. Nie ma najmniejszych przeszkód, aby z usług szpitala w Legionowie korzystały wszystkie osoby tego potrzebujące, upoważnione do uzyskania takiej pomocy według powszechnie obowiązujących przepisów.

Czy na izbę przyjęć przez całą dobę będzie mógł zgłosić się każdy pacjent z nagłym zachorowaniem i otrzymać pomoc?

Zdecydowanie tak. W strukturze szpitala została zaplanowana izba przyjęć z 8-łóżkowym oddziałem obserwacyjnym przeznaczonym dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami, którzy, przed podjęciem decyzji o potrzebie i wyborze właściwego dla ich stanu zdrowia miejsca hospitalizacji, będą tu diagnozowani i leczeni. Zgodnie z najnowszymi trendami dotyczącymi sposobu i warunków prowadzenia nowoczesnej, profesjonalnej opieki szpitalnej, aż 30% łóżek szpitalnych będzie miało charakter stanowisk terapii intensywnej. Zatem, jeszcze raz chcę podkreślić, że powstający szpital będzie zakładem leczniczym w pełnym tego słowa znaczeniu, tj. świadczącym usługi medyczne całodobowo tak w zakresie pomocy doraźnej, jak również świadczeń szpitalnych.

Czy funkcjonowanie szpitala w Legionowie będzie w jakiś sposób skoordynowane z działalnością WIM przy ul. Szaserów?

Z pewnością. Tego rodzaju powiązania będą wynikać z oczywistego faktu, że szpital w Legionowie stanie się filią podmiotu leczniczego jakim jest Wojskowy Instytut Medyczny. Tak jak wspomniałem o tym wcześniej, niezwykle cenną wartością dodaną nowej inwestycji jest funkcjonalne powiązanie ze sobą zakładów leczniczych, z których jeden będzie reprezentował pośredni, a drugi najwyższy poziom referencyjności w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. W tych warunkach naturalnym jest, że zabezpieczenie medyczne oferowane pacjentom będzie kompletne i skoordynowane bez względu na to, gdzie postawiono wstępną diagnozę, czy też rozpoczęto leczenie, a decydującymi o tym okolicznościami będą wyłącznie bieżące potrzeby medyczne chorych, zabezpieczane w drodze efektywnego wykorzystania pozostających w dyspozycji obu placówek zasobów kadrowych i sprzętowych. Tak więc, każdy pacjent, który zgłosi się do szpitala w Legionowie, uzyska pomoc medyczną adekwatną do swoich potrzeb zdrowotnych, na poziomie odpowiadającym możliwościom diagnostyczno-terapeutycznym instytutu-szpitala – Wojskowego Instytutu Medycznego.

Czy są jakieś szczególne wyzwania w związku z tą inwestycją?

Korzystnym czynnikiem sprzyjającym rozpoczęciu działalności nowego szpitala jest funkcjonowanie na terenie Legionowa Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej. Uzupełnienie dzisiejszej oferty świadczeń medycznych o zakres leczenia szpitalnego będzie naturalnym etapem rozwoju lecznictwa wojskowego wynikającym z rosnących w tym zakresie potrzeb. Co więcej, budowa szpitala stworzy warunki do rozwinięcia oferty medycznej WSPL w Legionowie, podnosząc jej jakość oraz konkurencyjność na lokalnym rynku usług medycznych. Niezależnie od argumentów natury ekonomiczno-finansowej, ważnym elementem nowej strategii rozwoju WIM jest także zwiększenie udziału Instytutu w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w dziale Obrona Narodowa oraz w realizacji zadań na rzecz obrony i bezpieczeństwa państwa.

Dziękuję za rozmowę.

Fot. WIM w Warszawie