Terapia dzieci ze spektrum autyzmu
19 listopada 2018
Terapia dzieci ze spektrum autyzmu

Przedszkole Specjalne działające w ramach Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie realizuje program edukacyjny pomagający w rozwoju sprawności dzieci, wykorzystujący najnowsze osiągnięcia naukowe. Jednym z nich jest terapia osób ze spektrum autyzmu.

Aby zapewnić dzieciom najlepszą pomoc nasze Przedszkole Specjalne podjęło współpracę z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, który od wielu lat skutecznie pomaga dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Placówka prowadzi terapię całościową, co oznacza, że nauczyciele-terapeuci rozwijają wszystkie sfery rozwoju dziecka: komunikację, czynności poznawcze, samoobsługę, zachowania społeczne, percepcję, motorykę. W przypadku dzieci, u których nie rozwija się mowa przedszkole wprowadza komunikację alternatywną - książki do komunikacji, aplikacje na tabletach.

Aby zapewnić naszym podopiecznym odpowiednie pomoce terapeutyczne konieczne jest pozyskiwanie środków finansowych. Nauczyciele przygotowują projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Od września 2019 r. przedszkole rozpoczyna realizację kolejnego projektu: „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego”. Dzięki niemu dzieci będą codziennie korzystały z dodatkowych zajęć indywidualnych.

Nasi nauczyciele posiadają kwalifikacje do prowadzenia terapii dzieci z autyzmem. Nieustannie się szkolą uczestnicząc w sympozjach naukowych i zajęciach organizowanych przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Niezwykle istotnym elementem terapii dzieci z autyzmem jest wykorzystywanie nabytych umiejętności poza przedszkolem, również w domu. Dlatego nauczyciele zachęcają do współpracy również rodziców.