23 stycznia 2019

Uczą uczyć o regionie

W siedzibie głównej Muzeum Historycznego w Legionowie 22 stycznia br. odbyła się prezentacja publikacji „Program edukacji regionalnej: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość powiatu legionowskiego”.

Wydawnictwo, które powstało we współpracy Powiatowej Instytucji Kultury oraz Muzeum Historycznego w Legionowie, jest próbą zaadaptowania uniwersalnego programu edukacji regionalnej na potrzeby szkół powiatu legionowskiego. Autorzy przygotowali 26 tematów uwzględniających zagadnienia historyczne, kultury materialnej, nauki, sztuki, wiedzy przyrodniczej i społecznej w odniesieniu do terenu powiatu legionowskiego. Publikacja skierowana jest szczególnie do nauczycieli, uczniów, działaczy społecznych i animatorów kultury. Ma zainspirować i zachęcić pedagogów do propagowania wiedzy o lokalnym dziedzictwie. Zawarte w niej propozycje lekcji, a także niezbędne informacje, bibliografia oraz scenariusz gry terenowej będą cennymi narzędziami ułatwiającymi pracę nauczycielom realizującym zagadnienia edukacji regionalnej. - Podczas prac nad publikacją byłem odpowiedzialny za zagadnienia geograficzno-historyczne. Za cel postawiliśmy sobie stworzenie narzędzia, która będzie wsparciem w codziennej pracy dla pedagogów, uczniów oraz animatorów kultury. Mam nadzieję, że to się nam udało. Chciałbym, aby program rozwijał się dalej, a wznowienia publikacji w kolejnych latach były uzupełniane o nowe, ciekawe tematy, których w powiecie legionowskim nie brakuje – mówi jeden z autorów Paweł Jankowski.

Publikacja powstała w ramach realizacji Planu Operacyjnego na lata 2016-2019, będącego częścią Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025. Jej autorami są Karolina Błaszczak-Modzelewska, Paweł Jankowski, Beata Narel i Renata Sowińska. Program został pozytywnie zaopiniowany przez prof. Aleksandra Łuczaka oraz dr. hab. Jacka Szczepańskiego.