Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
29 stycznia 2019
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

29 stycznia 2019 roku Zarząd Powiatu w Legionowie pozytywnie zaopiniował ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia złożoną przez Stanisławowską Inicjatywę Sąsiedzką z siedzibą w Stanisławowie Drugim.
W ramach projektu będą realizowane ćwiczenia dla seniorów pod okiem instruktora nakierowane głównie na bóle kręgosłupa i nietrzymanie moczu. Cykl obejmie 18 godzin zajęć fizycznych oraz 6 godzin zajęć z fizjoterapeutą o tematyce nietrzymania moczu.