28 stycznia 2019

Policja podsumowała 2018 rok

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie podsumowała działalność w ubiegłym roku w trakcie odprawy rocznej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji oraz zaproszeni goście reprezentujący władze samorządu lokalnego oraz przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w powiecie.

W 2018 roku wszczęto 2 943 postępowania o popełnienie przestępstw ogólnych i 2004 postępowania o przestępstwa kryminalne. W stosunku do 2017 roku odnotowano wzrost wykrywalności sprawców przestępstw ogólnych i kryminalnych. Zanotowano spadek liczby przestępstw w siedmiu najbardziej uciążliwych kategoriach przy jednoczesnym wzroście wykrywalności sprawców. Ponadto na terenie powiatu odnotowano 3 zabójstwa, 150 aktów przestępczości narkotykowej oraz 365 przypadków przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Zatrzymano 69 osób poszukiwanych listami gończymi.

Pion Prewencji przeprowadził 2 623 postępowania w sprawach o wykroczenie oraz skierował w teren 12 853 służby patrolowe. W 2017 r. policjanci z legionowskiej KPP zabezpieczyli 41 imprez masowych oraz 11 imprez kulturalnych. Zrealizowano programy okolicznościowe z zakresu prewencji kryminalnej oraz zorganizowano 260 spotkań z dziećmi i seniorami w ramach działań z zakresu profilaktyki społecznej. Zarejestrowano 23 882 zgłoszenia na numery alarmowe 997 i 112.

Policjanci z wydziału Ruchu Drogowego skontrolowali 28 423 pojazdy ujawniając 514 kierowców po spożyciu alkoholu. W ubiegłym roku nastąpił spadek liczby wypadków drogowych oraz wzrost liczby kolizji drogowych z 1 290 do 1 296. Rannych zostało 48 osób, a 3 poniosły śmierć. Zatrzymano 713 praw jazdy.

W 2018 r. samorządy na sfinansowanie m. in. służb ponadnormatywnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczyły środki pochodzące z dochodów własnych w wysokości 320 062,00 zł. Udział Powiatu Legionowskiego w tej kwocie to 87 tys. zł.