Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klub Sportowy Pogoń 2019 Skrzeszew
8 września 2020
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klub Sportowy Pogoń 2019 Skrzeszew

Klub Sportowy Pogoń 2019 Skrzeszew złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego na wsparcie zadania pn. "Rozwój dzieci i młodzieży poprzez sport w powiecie legionowskim dzięki popularyzacji Korfballa" w ramach zadania publicznego zawartego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Głównym zadaniem projektu jest popularyzacja dyscypliny sportowej o nazwie Korfball. Jest to sport koedukacyjny (drużyny mieszane), będący połączeniem koszykówki i piłki ręcznej. Ponadto zadanie ma celu zachęcenie do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież.

 

Pliki do pobrania: