Zapraszamy mieszkańców na bezpłatne badania
23 marca 2023
Zapraszamy mieszkańców na bezpłatne badania

Rusza tegoroczna edycja powiatowego programu zdrowotnego. Mieszkańcy ponownie będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku niektórych chorób nowotworowych, a także z pomocy psychiatrycznej i psychologicznej. Na te cele Powiat przeznaczył łącznie 178 500,00 zł.

Jak co roku w ofercie znalazła się akcja wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Mieszkańcy w wieku 50-75 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz w wieku 25-49 lat z obciążonym wywiadem rodzinnym mogą skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym z możliwością pobrania wycinków do badań histopatologicznych.  

Ponadto zaplanowano realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego, skierowanego do panów w wieku 55-69 lat. W jego ramach przeprowadzane będą konsultacje lekarskie wraz z badaniem per rectum oraz wykonywane badania krwi w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA.

Te badania wykonywane są w MEDIQ Legionowo (ul. Piłsudskiego 20). Zapisy pod numerem telefonu: 22 774 26 40.

Z kolei dla mieszkanek powiatu w wieku 40-49 lat przygotowano bezpłatne badania mammograficzne. Dodatkowa profilaktyka przeciwnowotworowa obejmie panie w wieku 25-49 lat, dla których zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne oraz instruktaż samobadania piersi. Mammografia wykonywana będzie w NZOZ „Legionowo” przy ul. Sowińskiego 4 tel. 22 774 51 51.

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ma na celu przeciwdziałanie problemom

Zdrowia psychicznego oraz zapewnienie niezbędnej pomocy tym, którzy ich doświadczają. Zakłada prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz zapobiegania i wczesnego wykrywania zaburzeń depresyjnych. Dzięki niemu dzieciom i młodzieży z naszego

Terenu zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do pomocy psychiatrycznej, organizowane będą szkolenia dla rodziców i pedagogów szkolnych oraz zorganizowana będzie grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Zapisy na konsultacje: Fundacja Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli, ul. Mała 11, Chotomów, tel. 500 676 669.

Ponadto prowadzone będą działania w zakresie krzewienia idei krwiodawstwa wśród mieszkańców – akcje krwiodawstwa, warsztaty edukacyjne, konkursy, a także szkolenia z udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkół średnich z terenu powiatu.

fot.www.freepik.com