Zarządzenie w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych
21 stycznia 2020
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 796), podpisał Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r., w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych (stopień BRAVO - na obszarze województwa małopolskiego), stopień ALFA - na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 23.01.2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29.01.2020 r., do godz. 23:59.

W związku z czym zostaną uruchomione w powiecie legionowskim procedury w sprawie stopni alarmowych.