10 października 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zawiadomienia o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 20 koncertów  muzyczno – edukacyjnych o charakterze terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Specjalnej (klasy IV-VI)  w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, ul. Jagiellońska 69, w ramach projektu pt.  "Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz  z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie".

http://www.bippzsps.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=20

Pliki do pobrania: