5 stycznia 2023
XII Dni osób z Niepełnosprawnościami

XII Dni osób z Niepełnosprawnościami

 

XII Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego wystartowały. Organizowane w ich ramach wydarzenia to święto twórców niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i sympatyków, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

Kalendarz XII Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 2023 r.:

2 stycznia - 7 marca 2023 r.
Zgłaszanie kandydatur do orderu "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"

2 stycznia 2023 r.
Ogłoszenie konkursów literackiego, plastycznego, form scenicznych i medialnych - publikacja
regulaminów

2 stycznia  - 24 marca 2023 r.
Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs form scenicznych i medialnych

2 stycznia  - 24 marca 2023 r.
Przyjmowanie prac konkursowych konkursu literackiego

1 kwietnia - 7 kwietnia 2023 r.
Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs plastyczny

21 marca 2023 r.
Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Zespole Downa
godz. 9.45 - 10.40 - Marsz Kolorowej Skarpetki

1 - 30 kwietnia 2023 r.
Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie - filmy, dyskusje, biegi na niebiesko, wydarzenia w całym powiecie- PIK Legionowo

4 kwietnia 2023 r. - Ratusz Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, godz. 10.00
Uroczyste otwarcie XI Dni Osób z Niepełnosprawnościami:
- wręczenie orderu "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami",
- eliminacje do konkursu form scenicznych i medialnych.

Kwiecień 2023 r.
Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie - szczegóły zostaną podane na profilach Powiatowej Instytucji Kultury Legionowo

27 kwietnia 2023 r. -  Ratusz Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 , godz.10.00
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursów form scenicznych i medialnych, literackiego i plastycznego

28 kwietnia - 15 maja 2023 r.
Wystawa pokonkursowa

18 maja 2023 r.  - Stadion Miejski/IŁ Capital Arena Legionowo, godz. 10.00
Legionowska Paraolimpiada

20 maja 2023 r. godz. 10.00
Plener fotograficzny dla uczestników DOzN "Świat wokół nas"

15 czerwca 2023 r.
spacer historyczny "Spotkanie pod muralem" (godzina do ustalenia z konkretnymi zainteresowanymi, w przypadku większej liczby chętnych spacer zostanie powtórzony tego samego dnia lub innego, po uzgodnieniu z zainteresowanymi).
Dzień w Muzeum w ramach Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizuje Filia "Piaski".

4 czerwca 2023 r. - Park Zdrowia ul. Sobieskiego/Chrobrego, godz. 15.00
Plener malarski "Chodź pomaluj mój świat" (Legionowski Dzień Dziecka)

6 czerwca 2023 r. - Szkoła Podstawowa w Łajskach, godz. 10.00
Seminarium "Rozwiązania prawne i ich stosowanie w praktyce - edukacja o wysokiej jakości dla wszystkich uczniów"

15 czerwca 2023 r.
Wystawa poplenerowa fotografii uczestników DOzN "Świat wokół nas".

Sierpień - wrzesień 2023 r.
Warsztaty kulinarne Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dla uczestników Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego

14 września 2023 r.  - DPS Kombatant, Legionowo, ul. Jagiellońska 71
Spotkania "Historia mieszka w ludziach" czyli rozmowy z mieszkańcami.

Październik 2023 r.
Październik Miesiącem Osób Niemówiących
Integracyjna akcja powiatowa AAC

17 listopada 2023 r. - Ratusz Legionowo, sala widowiskowa, ul. Piłsudskiego 41, godz. 11.00
Otwarcie wystawy prac uczniów PZSiPS, wystawa czynna od 17 do 30 listopada 2023 r.


Organizatorzy Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego:
Fundacja "Promień Słońca"
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Jagiellońska 69
Zespół Szkolno-Przedszkolny Milenium w Legionowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
Arena Legionowo
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
DPS Kombatant w Legionowie
Muzeum Historyczne w Legionowie
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach
KZB Legionowo Sp. z o. o.


Patronaty Medialne Dni Osób z Niepełnoprawnościami:
Kurier Informator Powiatu Legionowskiego
Gazeta Miejscowa
Gazeta Powiatowa
LTV
TV Dolny Śląsk


Patronaty Honorowe Dni Osób z Niepełnoprawnościami:
Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski
Starosta Powiatu Legionowskiego Sylwester Sokolnicki