Objaśnienia prawne Ministra Rozwoju
13 sierpnia 2020
Objaśnienia prawne Ministra Rozwoju

OBJAŚNIENIA PRAWNE MINISTRA ROZWOJU
wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), dotyczące stosowania art. 15zzze–15zzzg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

 

Plik z objasnieniami prawnymi Ministra Rozwoju w zakresie form pomocy udzielanej przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów art.15zzze-15zzzg ustawy COVID-19 do pobrania TUTAJ.

Pliki do pobrania: