Przebudowa drogi powiatowej nr 1807W w Karolinie
23 grudnia 2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1807W w Karolinie

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 wraz z przebudową tego skrzyżowania w zakresie budowy przejścia dla pieszych”

 

Zadanie dofinansowane w ramach Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Kwota dofinansowania: 2 456 233,87 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 763 209,94 zł

 

Cele projektu:

  • poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszych,
  • poprawa funkcjonalności lokalnego układu komunikacyjnego poprzez zapewnienie spójności dróg publicznych,
  • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów,
  • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych,
  • poprawa dostępności terenów inwestycyjnych,

Efekty inwestycji:

W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę jezdni na długości 1932 m i szerokości 6 m - wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 62. Po wschodniej stronie przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1807W  wybudowano przyjezdniowy chodnik o szerokości 2 metrów.  Aby mieszkańcy mogli swobodnie przemieszczać się również po drodze krajowej nr 62, w ramach zadania zaprojektowano i  wykonano przejście dla pieszych w jej ciągu, w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą powiatową. Dodatkowo w ciągu drogi powiatowej pojawił się peron przystankowy oraz utwardzone klińcem kamiennym pobocze, pod którym znajduje się odwodnienie w postaci drenażu francuskiego. Na całym odcinku drogi przebudowano lub wybudowano nowe zjazdy bramowe. 

Przed:

W trakcie:

Po: