Działają na rondzie Mickiewicza/Jagiellońska
18 marca 2024
Działają na rondzie Mickiewicza/Jagiellońska

Ruszyła przebudowa skrzyżowania ulic Jagiellońskiej (droga powiatowa nr 1819W) i Mickiewicza w Legionowie. W tym miejscu powstaje rondo.

Zakończono roboty przygotowawcze polegające m.in. na usunięciu drzew i rozbiórce ogrodzeń. W połowie marca legionowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne rozpoczęło wymianę kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej. Równolegle wykonawca przebudowuje sieci teletechniczną, energetyczną średniego i niskiego napięcia, gazową oraz kanalizację deszczową. Na czas prowadzonych robót wprowadzona została nowa organizacja ruchu. Wloty z ul. Mickiewicza w ul. Jagiellońską zostały zamknięte. Wytyczono objazdy ulicami Krasińskiego i Kordeckiego oraz Batorego i Jana Kazimierza. Ruch ulicą Jagiellońską odbywa się wahadłowo. Zgodnie z podpisaną 8 lutego umową firma DELTA Spółka Akcyjna z Warszawy w ciągu 30 tygodni wybuduje czterowlotowe rondo o średnicy 26 metrów. Szerokość pasa drogowego to 6 metrów. Zbudowane zostaną wyspy segregacyjne, wykonane zostanie doświetlenie przejść dla pieszych. Wartość inwestycji to 3 477 579,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł.