Jest umowa na rondo Jagiellońska/Mickiewicza
8 lutego 2024
Jest umowa na rondo Jagiellońska/Mickiewicza

8 lutego Powiat Legionowski podpisał z wykonawcą – firmą DELTA Spółka Akcyjna z Warszawy – umowę na przebudowę skrzyżowania ulic Jagiellońskiej (droga powiatowa nr 1819W) i Mickiewicza w Legionowie. Powstanie w tym miejscu rondo.

Wykonawca za 3 477 579,00 zł wybuduje czterowlotowe rondo o średnicy 26 metrów. Szerokość pasa drogowego to 6 metrów. Dodatkowo przebudowane zostaną sieci energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa oraz kanalizacja deszczowa. Zbudowane zostaną wyspy segregacyjne, wykonane zostanie doświetlenie przejść dla pieszych. Od dnia wprowadzenia na budowę Wykonawca ma 30 tygodni na wykonanie ustalonych w kontrakcie prac. Rozpoczęcie robót planowane jest na 1 marca 2024 r. Dokumentacja przetargowa przewiduje na czas robót ruch wahadłowy na tym skrzyżowaniu. Jednak wykonawca, jeśli zaistnieje taka potrzeba, ma możliwość zmiany projektu czasowej organizacji ruchu i całkowite zamknięcie skrzyżowania, wtedy ruch odbywać będzie się objazdami. Inwestycja usprawni ruch oraz zwiększy bezpieczeństwo w tej lokalizacji. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł.