Projekt z umową
13 marca 2024
Projekt z umową

Powiat Legionowski planuje II etap rozbudowy drogi nr 1805W w gminie Serock. W postępowaniu przetargowym wyłoniono firmę, która przygotuje dokumentacje projektową dla tego przedsięwzięcia.

Rozbudowa kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 1805W planowana jest na długości 2,6 km, od drogi powiatowej nr 1807W do drogi wojewódzkiej nr 622 w gminie Serock. 11 marca podpisana została umowa z firmą DROMACC Maciej Białoszewski z Ostrołęki, która zaprojektuje wymianę nawierzchni jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, odwodnienie oraz oświetlenie. Wartość zadania to 252 273,00 zł.

Przypomnijmy, że na początku marca wystartowały prace związane z pierwszym etapem rozbudowy drogi powiatowej nr 1805W (ul. Nasielska w Serocku). Zaplanowano je na 2,5-kilometrowym odcinku, od drogi krajowej nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W. Wycięto już drzewa kolidujące z inwestycją. Trwają prace związane z zabezpieczeniem sieci podziemnych. Rozpoczynają się roboty związane z budową urządzeń odwadniających. W ramach zadania wykonane zostaną poszerzenie i nowa nawierzchnia jezdni, budowa zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego, elementów chodników oraz budowa doświetlenia przejść dla pieszych. Wartość kontraktu to 12 345 678,90 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000,00 zł.