Szukamy wykonawcy drogi
26 kwietnia 2021
Szukamy wykonawcy drogi

Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy drogi powiatowej nr 1807W w gminie Serock. Powiat chce rozpocząć inwestycję jeszcze przed końcem maja.

Prace obejmą 1,4-kilometrowy odcinek na ul. Promyka, od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do ul. Prostej w Karolinie. W ramach zadania do szerokości sześciu metrów zostanie poszerzona jezdnia, a jej nawierzchnia zostanie wzmocniona. Powstanie jednostronny chodnik oraz nowe zjazdy do posesji. Wyremontowana droga zyska również oświetlenie drogowe LED. Zieleń przydrożna zostanie uporządkowana. Wybrany wykonawca będzie miał 12 tygodni na przeprowadzenie wszystkich robót.

Planowana modernizacja to kolejny etap remontów na drodze 1807W. W latach ubiegłych Powiat przebudował odcinki od ul. Promyka do DK 62 oraz dalej do drogi powiatowej nr 1805W – ul. Nasielska.