VII edycja Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2022
28 września 2022
VII edycja Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2022

Ruszyła VII edycja Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2022 Udział w Konkursie mogą wziąć wszyscy Młodzi Profesjonaliści, czyli aktywne zawodowo osoby, które w 2022 roku nie mają ukończonego 40 roku życia. Nie jest wymagane członkostwo w SIDiR.


Zgłoszenia do VII edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2022 należy wysłać do 31.10.2022 r.

Konkurs przewidziany jest dla osób, które uczestniczyły lub uczestniczą w realizacji nowatorskich i ciekawych projektów w zakresie swojej specjalności, czyli m.in. dla inżynierów, inżynierów konsultantów, projektantów, architektów, osób zarządzających kontraktami bądź innych osób, które w trakcie realizacji ww. projektów przyczyniły się np. do wprowadzenia rozwiązań technologicznych poprawiających parametry wykonania projektu, optymalizacji czasu realizacji projektu, optymalizacji kosztów projektu, poprawy organizacji pracy przy realizacji projektu.

Najlepsza praca konkursowa zostanie nagrodzona kwotą 5.000 zł. Ponadto, zdobywca nagrody będzie mógł opublikować swoją pracę w formie artykułu na łamach Biuletynu Konsultant oraz będzie miał zapewniony darmowy wstęp na X edycję Konferencji SIDiR.

Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursową w składzie:

Grzegorz Piskorz – Przewodniczący Kapituły Konkursowej, Inżynier Konsultant, Członek Zarządu SIDiR

Tomasz Latawiec – Inżynier Konsultant, Prezes Zarządu SIDiR

dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK - profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

dr inż. Tomasz Piotrowski - Sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB)

dr inż. Radosław Sekunda - Przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)

Paweł Zejer - Inżynier Konsultant, Członek Zwyczajny SIDiR

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trakcie X edycji Konferencji SIDiR w Warszawie (16-17 listopada 2022 r.).