Zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Serocku na ul. Nasielskiej na drodze nr 1805W zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"
Zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Serocku na ul. Nasielskiej na drodze nr 1805W zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"

W ramach zadania skrzyżowanie ulic Nasielskiej, Polnej i Zaokopowej z przejściem dla pieszych zostało wyniesione, wykonano azyl dla pieszych oraz częściowo przebudowano ciągi piesze w obrębie skrzyżowania. Ponadto na skrzyżowaniu wprowadzono nową organizację ruchu.

DOFINANSOWANIE: 200 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 448 714,34 zł