Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"
19 kwietnia 2022
Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"

Realizacja zadania obejmuje przebudowę jezdni z zachowaniem jej przekroju jednojezdniowego po jednym pasie w każdym kierunku. Nowa jezdnia na całym odcinku  tj. 2726,,6 mb będzie mieć nawierzchnię asfaltową o szerokości 6 m (szerokość pasa ruchu 3 m). Na całej jej długości wzmocniona zostanie konstrukcja jezdni, przebudowane zostaną zjazdy, nastąpi również zmiana geometrii skrzyżowań dla poprawy widoczności bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt zakłada również budowę obustronnych poboczy, utwardzonych kruszywem łamanym. Na całej długości przebudowanego odcinka przewiduje się odwodnienie powierzchniowe w pobocza. Wprowadzona stała organizacja ruchu ma charakter adekwatny do charakteru drogi, która w całości przebiega przez tereny wiejskie i leśne. Odnowione zostanie oznakowanie poziome, które ze względu na słabe doświetlenie terenu charakteryzować się będzie dobrą widocznością w ciągu całej doby, wysokim współczynnikiem odblaskowości oraz odpornością na ścieranie i zabrudzenia.

DOFNANSOWANIE:  3 657 348,89 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  5 281 818,17 zł