Zgłoś kandydata na Przyjaciela Niepełnosprawnych
12 lutego 2019
Zgłoś kandydata na Przyjaciela Niepełnosprawnych

Do 15 lutego br. do Starostwa Powiatowego w Legionowie można zgłaszać kandydatury osób szczególnie zasłużonych dla niepełnosprawnych w powiecie legionowskim.                                       

Organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych oraz samorządy Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego już po raz piaty wręczą lokalnnym działaczom społecznym order „Przyjaciel Niepełnosprawnych”. To szczególne odznaczenie wręczane jest corocznie za stałą pomoc  osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w życiu codziennym oraz dobrowolne wspieranie organizacji zajmujących się niesieniem pomocy dla niepełnosprawnych. W ubiegłym roku Kapituła Orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnych” uhonorowała trzech działaczy społecznych - księdza Tomasza Chciałowskiego za opiekę duchową i wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz za utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity, Janusz Dłużniewski za opiekę artystyczną nad uczniami PZSiPS w Legionowie oraz organizację plenerowych warsztatów rzeźbiarskich, a także Mariusz Wronowski za działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz kreowanie pozytywnego obrazu osób z niepełnosprawnościami.

Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć według załączonego poniżej wzoru w terminie do 15 lutego 2019 r. do godz. 16.00 do Starostwa Powiatowego w Legionowie na adres: 05-119 Legionowo, ul. Władysława Sikorskiego 11, pokój 419, tel. 22 7640 419, na adres e-mailowy: spoleczne@powiat-legionowski.pl

Regulamin
Wniosek

Wręczenie orderu nastąpi 5 marca 2019 r., podczas uroczystego otwarcia VIII edycji Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.