Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie
12 lutego 2019
Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie

Starostwo Powiatowe w Legionowie prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych.

 

Do depozytu Biura przyjmowane i przechowywane są rzeczy znalezione na terenie powiatu legionowskiego w tym również pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, przedmioty o wartości naukowej lub artystycznej. Biuro nie przyjmuje rzeczy znalezionych, których posiadanie wymaga pozwolenia (np. broń, amunicja, materiały wybuchowe) ani dowodów osobistych i paszportów. Niezwłocznie oddaje je najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Warunkiem wydania depozytu osobie uprawnionej jest złożenie jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności. Osoba zgłaszająca się po odbiór rzeczy składa pisemne oświadczenie o zagubieniu rzeczy z podaniem daty i miejsca utraty oraz opisem rzeczy lub przedkłada dokumenty potwierdzające prawo własności.

Depozyt w Biurze Rzeczy Znalezionych jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Rzeczy Znalezionych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. W Sikorskiego 11 lub pod numerem tel. 22 764 04 71.

Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura w załaczniku poniżej. Aktualizacje będą dostepne w zakładce Dla Mieszkańców / Rzeczy znalezione

Pliki do pobrania: