1 lutego 2013
Dni Osób Niepełnosprawnych

Jeszcze do 20 lutego niepełnosprawni mieszkańcy powiatu mają okazję wziąć udział w konkursach w ramach  Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 2013.                                                

 

Konkursy są przeznaczone dla wszystkich niepełnosprawnych, działających w różnych dziedzinach sztuki, począwszy od malarstwa, fotografii, rzeźby, literatury czy też muzyki, niezależnie od wieku. Dodatkowo w konkursie literackim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy powiatu legionowskiego, którym nieobce są problemy osób niepełnosprawnych, ich życia oraz problemy tolerancji społecznej, a na zgłoszenie swej pracy maja czas do 1 marca 2013 r. W imieniu niepełnosprawnych twórców prace przekazywać mogą również  instytucje i organizacje zrzeszające niepełnosprawnych. Nowością drugiej edycji powiatowych Dni Osób Niepełnosprawnych jest konkurs muzyczny, więc zaprezentować się będą się mogli ci niepełnosprawni, którzy chcą rozwijać swe wokalno -instrumentalne pasje.

Poniżej można pobrać regulaminy konkursów i kartę zgłoszeniową.

Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 2013, nad którymi patronat objął Starosta Legionowski i Prezydent Miasta Legionowo, odbywają się w naszym regionie po raz drugi. Ich celem jest zwrócenie uwagi na problemy tej grupy społecznej, podkreślając konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa oraz zainteresowania różnych środowisk osobami niepełnosprawnymi, ich twórczością i talentami. Głęboka zmiana podejścia mentalnego, budowanie wrażliwości i zrozumienia na potrzeby niepełnosprawnych, to wielkie wyzwanie, które organizatorzy postanowili osiągnąć.

Kalendarz Dni Osób Niepełnosprawnych:

05.03.2013 - uroczyste otwarcie Dni Osób Niepełnosprawnych
                   eliminacje do konkursu wokalno – muzycznego
21.03.2013 - uroczyste otwarcie Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych
                   rozstrzygnięcie konkursów
08.04.2013 - wystawa prac osób niepełnosprawnych z Powiatu Pułtuskiego
23.05.2013 - wystawa prac uczniów Powiatowego Zespołu szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
                   „Widzę, czuję, marzę”
18.05.2013 - Integracyjny Plener Malarski "Chodź pomaluj mój świat"
24.05.2013 - Legionowska Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży

Informacja o II Przeglądzie Twórczości
Regulamin - konkurs plastyczny
Regulamin - konkurs muzyczny
Regulamin - konkurs literacki
Karta zgłoszenia