Eurojakość w urzędzie – szkolenia kadry samorządowej Powiatu Legionowskiego gwarancją sprawnej i rzetelnej obsługi klienta
Tytuł projektu: „Eurojakość w urzędzie – szkolenia kadry samorządowej Powiatu Legionowskiego gwarancją sprawnej i rzetelnej obsługi klienta”

Całkowita wartość:

955 972,80 zł

Kwota dofinansowania:

858 772,80 zł

Realizacja w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie
potencjału administracji samorządowej,
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej i jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Daty: Rozpoczęcia: wrzesień 2011
Zakończenia: sierpień 2013
Opis:

Od maja 2012 do końca lutego 2013 roku, urzędnicy Starostwa Powiatowego w Legionowie zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu bezpośredniej obsługi klienta, współpracy w zespole oraz podstaw marketingu i promocji jednostki samorządowej.

Do tej pory odbyły się 44 szkolenia, w których uczestniczyło 132 pracowników Starostwa. Przed nami jeszcze 43 szkolenia: pod hasłem „komputerowe prawo jazdy”, pogłębiających znajomość specjalistycznego oprogramowania używanego w urzędzie, kończących się egzaminem certyfikującym ECDL, kilkanaście szkoleń z zakresu wiedzy specjalistycznej obowiązującej urzędników starostwa oraz kilka szkoleń dla kadry zarządzającej. Dotychczas pracowaliśmy nad:
Gwarancją Profesjonalizmu Starostwa - wprowadzamy Standardy Obsługi Klienta, których wdrażanie rozpoczęło się w marcu 2013.
Wizerunkiem starostwa
Sprawnym zarządzaniem w starostwie - w ramach projektu odbyły się 4 sesje sprawnego zarządzania w starostwie, w których uczestniczy kadra kierownicza.
Sprawne zarządzanie w urzędzie jest wspomagane również przez proces badania kompetencji kadry kierowniczej starostwa oraz proces wprowadzenia systemu ocen pracowniczych opartych na rozwoju kompetencji.

Informacje dodatkowe:


art. z dnia 13.03.2013 r.,
Zmieniamy się dla Was - a nawet już trochę się zmieniliśmy!
art. z dnia 08.03.2013 r.,
Informacje o realizacji projektu - luty 2013
art. z dnia 26.06.2012 r.,
Szkolą dla klienta
art. z dnia 02.11.2011 r.,
Dobro klienta głównym celem naszego urzędu !