Przewodnik turystyczny obszaru Jeziora Zegrzyńskiego
Tytuł projektu: „Przewodnik turystyczny obszaru Jeziora Zegrzyńskiego”

Całkowita wartość:

43 677,30 zł

Kwota dofinansowania:

25 000,00

Realizacja w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Daty: Rozpoczęcia: 1 styczeń 2013
Zakończenia: 31 grudzień 2013
Opis:


Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru Jeziora Zegrzyńskiego poprzez przygotowanie, wydanie i dystrybucję przewodnika turystycznego.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
1. Merytoryczne opracowanie przewodnika turystycznego promującego szeroko rozumianą turystykę i rekreację obszaru objętego LSR.
2. Tłumaczenia na język angielski i rosyjski oraz wydruk przewodnika turystycznego. W sumie wydanych zostanie 4 000 szt przewodnika turystycznego w tym 2 000 szt wersja językowa polska, 1 000 szt wersja językowa rosyjska, 1 000 szt wersja językowa angielska.
3. Dystrybucja i promocja przewodnika.

Informacje dodatkowe:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt pt. "Przewodnik turystyczny obszaru Jeziora Zegrzyńskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.