Promocja walorów turystycznych, krajoznawczych i historycznych obszaru Jeziora Zegrzyńskiego na targach turystycznych w Polsce i zagranicą
Tytuł projektu: „Promocja walorów turystycznych, krajoznawczych i historycznych obszaru Jeziora Zegrzyńskiego na targach turystycznych w Polsce i zagranicą”

Całkowita wartość:

33 031,17

Kwota dofinansowania:

21 503,20

Realizacja w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Daty: Rozpoczęcia: 2 stycznia 2014
Zakończenia: 30 czerwca 2014
Opis:


Celem projektu jest promocja walorów turystycznych, krajoznawczych i historycznych obszaru objętego LSR, podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej tego obszaru a także zaangażowanie lokalnych podmiotów branży turystycznej we wspólną promocje tego regionu poprzez połączenie oferty turystycznej i jej zaprezentowanie na targach turystycznych w Polsce i za granicą (Berlin, Moskwa).
W ramach projektu zrealizowane zostana następujące działania:
1. Spotkania informacyjne z podmiotami branży turystycznej działającymi na obszarze LGD
2. Udział w targach krajowych - LATO Targi Turystyki i Wypoczynku/Warszawa, kwiecień 2014 r.
3. Udział w targach zagranicznych - ITB Berlin /Berlin (Niemcy), marzec 2014 r. oraz MITT/ Moskwa (Rosja), marzec 2014 r.

Informacje dodatkowe: