E-biznes szansą rozwoju gospodarczego obszaru LGD "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"

 

Tytuł projektu: „E-biznes szansą rozwoju gospodarczego obszaru LGD "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"

Całkowita wartość:

80 442,00

Kwota dofinansowania:

50 000,00

Realizacja w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Daty: Rozpoczęcia: 1 stycznia 2014
Zakończenia: 30 czerwca 2014
Opis:


Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez organizację szkolenia dla grupy 45 osób z zakresu tworzenia e-commerce i rozwoju e-biznesu. Szkolenia, tj. główne zadanie merytoryczne odbywać się będą od marca do maja 2014 roku. Pierwszy kwartał 2014 roku zostanie przeznaczony na działania przygotowawcze, w tym określenie warunków rekrutacyjnych, rekrutację Uczestników, organizację grup szkoleniowych, wybór firmy szkoleniowej itp. Ostatnie dwa miesiące trwania projektu zostaną przeznaczone na zebranie wyników realizacji projektu, opracowanie podsumowania oraz rozliczenie końcowe projektu.

W skład grupy docelowej wchodzą dwie kategorie uczestników:
- Grupa 30 osób nieaktywnych zawodowo w dwóch przedziałach wiekowych 15-25 lat (uczniowie, studenci) oraz 50+ (osoby nieaktywne zawodowe, poszukujące pracy, bezrobotne).
- Grupa 15 przedsiębiorców działających już w branży turystycznej i agroturystycznej z obszaru LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”

W ramach projektu organizowane będą następujące tematy szkoleniowe:
Obsługa klienta w e-sklepie
- Marketingi promocja sklepu internetowego
- Logistyka w sklepie internetowym
- Trade Marketing w sklepie internetowym
- Biznes plan oraz aspekty prawne

Informacje dodatkowe:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt pt. „E-biznes szansą rozwoju gospodarczego obszaru LGD "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Status osoby nieaktywnej zawodowo